HemKontakterJessica Holmgren

jeshol

Jessica Holmgren

Högskolelektor
Docent
+46 (0)8 587 516 50
jessica.holmgren@rkh.se

Jessica Holmgren är leg sjuksköterska, docent och disputerade 2015 vid Karolinska Institutet. Hennes avhandling handlar om anhörigas delaktighet vid kommunala äldreboenden, studerad utifrån olika kritiska perspektiv. Jessica är ansvarig för sjuksköterskeprogrammet och som ämnesansvarig i omvårdnad, driver och utvecklar hon profilområdet global omvårdnad vid högskolan. Vidare samverkar hon med Svenska Röda Korset och International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, i olika forskningsprojekt. Jessica blev invald som lärarrepresentant i högskolestyrelsen 2017.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)