HemKontakterErika Sigvardsdotter

sigvardsdotter.erika-s

Erika Sigvardsdotter

Högskolelektor
+46 (0)8 587 516 37
erika.sigvardsdotter@rkh.se

Jag är disputerad samhällsvetare och skrev min avhandling i kulturgeografi vid Uppsala Universitet. Avhandlingen hette Presenting the Absent – an account of undocumentedness in Sweden och handlade om, dels hur papperslöshet som tillstånd konstrueras i svensk lagstiftning och praktik, dels hur det att vara papperslös påverkar vardagen och den levda erfarenheten. Jag tittade särskilt på lagstiftning och praktik när det gäller rätt och tillgång till sjukvård för papperslösa. På Röda Korsets Högskola har jag tidigare arbetat med frågor rörande traumahistorik bland flyktingar.

För närvarande arbetar jag med projektet  Etableringsinsatser för socialt deltagande och mental hälsa bland nyanlända (ESM)finansierat av Forte Projektet fokuserar på tjänstemäns och frivilligsektors perspektiv och erfarenheter av att arbeta med nyanländas psykiska hälsa och sociala deltagande och har en kvalitativ ansats. Forskningsmetoder som används är bland annat dokument- och policystudier samt intervjuer. Utöver detta arbetar jag också med två kunskapsöversikter rörande föräldraskap och föräldraskapsstöd för nyanlända föräldrar.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)