HemKontakterElina Scheers Andersson

elina_s_a3

Elina Scheers Andersson

Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 80
elina.scheers.andersson@rkh.se

Jag är anställd som universitetsadjunkt inom medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap. Jag har en magisterexamen i nutrition (näringslära) från Edinburgh, och jag undervisar inom ämnena nutrition, genetik, patofysiologi och global hälsa på sjuksköterskeprogrammet. Jag disputerade hösten 2016 vid Karolinska Institutet i medicinsk vetenskap (epidemiologi) där min avhandling handlade om att undersöka betydelsen av gener, respektive miljö, för sambandet mellan den viktuppgång kvinnor har under graviditeten och deras barns vikt och blodtryck, med hjälp av syskon- och tvillingstudier. Avhandlingen beskriver såväl faktorer som påverkar kvinnors vikt (och hälsa) under graviditeten, de eventuella samband som finns mellan viktuppgången under graviditet och fostrets/barnets vikt och blodtryck samt de metoder som kan användas för att urskilja om dessa eventuella samband beror på gemensam miljö och/eller gener (och epigenetik). Avhandlingen finns att läsa här:https://openarchive.ki.se/xmlui/bitstream/handle/10616/45292/Thesis_Elina_Scheers_Andersson.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Jag har alltså en bakgrund inom både medicin (nutrition och fysiologi) och folkhälsovetenskap och jag uppskattar mycket att jag kan kombinera dessa områden i min undervisning på RKH. Jag ser också fram emot att få forska inom dessa områden i framtiden. Jag brinner för att förbättra människors hälsa, både på individ- (patientperspektiv) och populationsnivå (folkhälsovetenskap), genom att bättre förstå hur och varför vi fungerar som vi gör.

I dagsläget arbetar jag tillsammans med mina kollegor med att planera kurser och moment för RKHs framtida kandidatprogram i folkhälsovetenskap med inriktning global hälsa. Detta arbete är mycket spännande och utvecklande!

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)