HemKontakterCarina Faag

Carina Faag

Carina Faag

Fil. lic., Högskoleadjunkt
+46 (0)8 587 516 88
carina.faag@rkh.se

I min forskning har vi undersökt genomförbarhet och effekt av en omvårdnadsintervention för patienter med perifer yrsel som utgår från patientens preferenser. Interventionen var utformad med stödåtgärder i grupp och/eller individuellt. Vi har även undersökt hur väl ett frågeformulär utvecklat för att mäta specifika yrsel symtom (Vertigo Symptom Scale) stämmer med patienternas upplevelser i samband med en yrselattack.

De frågeformulär vi arbetat med är The Vertigo Symptom Scale (VSS) inklusive tre extra items utifrån tidigare studier och kliniks erfarenhet, Hälso-index (HI), Känsla av sammanhang (KASAM), Self-Care Questionnaire (SCQ) och The Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life-Direct Weighting (SEIQoL-DW).

Basen för studierna är en randomiserad kontrollerad studie (RCT).

Våra resultat visar att en intervention som kombinerar utbildning och individuellt stöd är genomförbar för patienter med perifer yrsel. Patienter som fick interventionen kan blivit hjälpa av att de såg världen som mer hanterbar och meningsfull efter interventionen tillsammans med att de upplevde sina yrsel symtom under kortare tid och mindre frekventa, bättre tillfredsställelse med de områden som påverkas av sjukdom och mindre somatisk ångest. Framtida interventionsstudier bör överväga införandet av Vestibulär rehabilitering i kombination med individuellt stöd som fokuserar på att stärka patienternas förmåga att hantera sjukdomsspecifika symtom.

Länk till alla publikationer i DiVA (extern länk)