HemKontakterAndreas Malm

no photo user (2)

Andreas Malm

Doktorand
andreas.malm@rkh.se

Jag är inskriven som doktorand vid Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för försäkringsmedicin) sedan december 2015 med placering vid Röda Korsets Högskola. Mitt avhandlingsarbete – med den preliminära titeln Post-migration stress and mental health among refugees – syftar till att öka förståelsen för hur stress relaterad till levnadsomständigheter och upplevelser i det nya landet påverkar flyktingars psykiska hälsa. Ett andra syfte är att analysera sambanden mellan tidigare traumatiska upplevelser (orsakade av krig, tortyr och migration), traumarelaterade besvär (så som PTSD) och pågående postmigratorisk stress. I studien ingår konstruerandet av en ny skattningsskala för att mäta förekomst av postmigratorisk stress bland flyktingar.

Efter psykologexamen vid Linköpings universitet 2006 arbetade jag inom psykiatrin i två år innan jag 2008 fick min nuvarande tjänst vid Röda Korsets Behandlingscenter för krigsskadade och torterade, Malmö (RKC). I mitt kliniska arbete på RKC möter jag människor med upplevelser av krig, tortyr, förluster och flykt. Jag har ett särskilt intresse för Mellanöstern och hur områdets historia och den aktuella händelseutvecklingen påverkar människor därifrån.