Tobias Larsson

Publicerad: 26 mar 2021
Lästid: ca

Tobias Larsson, Professor, är forskningsledare för produktutvecklingsforskning vid Blekinge Tekniska Högskola.

Med sin långa erfarenhet av tillämpad forskning tillsammans med industri och offentlig verksamhet bidrar Tobias Larsson, i högskolans styrelse, med ett perspektiv kring hur forskningsverksamheten inom Röda Korsets Högskola kan vidareutvecklas i både kvalitet och omfattning.

Tobias Larsson är Professor i maskinteknik (PhD i datorstödd maskinkonstruktion) med lång erfarenhet från tillämpad forskning och projekt i korsningen mellan akademi och industri. Han forskar främst kring digitaliserad produktutveckling och innovationsteknik inom flyg-, fordons- och industrisektorn. Samtidigt ökar tillämpningarna också inom hälso- och sjukvården.

Med högt fokus på digitalisering och ständig transformation i industrin med start i datorstödda ingenjörsverktyg och nyligen på ett modellbaserat digitaliseringsarbete där digital twin och IoT samlas för att leverera kundvärde genom produkt-tjänstesystem i en cirkulär ekonomi, bidrar Tobias Larsson gärna till organisationer med en önskan om en framtida hållbar industri och samhälle.

Har varit handledare för flera doktorsexamina (26) och licentiatexamina (30) och är för närvarande handledare till 13 doktorander. Tobias Larsson har bidragit till över 100 publikationer inom forskningsområdet.