Martin Ärnlöv

Publicerad: 22 mar 2021
Lästid: ca
Martin Ärnlöv, generalsekreterare, Svenska Röda Korset.
Martin Ärnlöv
Adjungerad ledamot

Läs mer

Generalsekreterare för Svenska Röda Korset.

Utbildning: Civilekonomexamen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet.

Tidigare anställningar: VD Bräcke diakoni, Akzo Nobel, SKF. Styrelseuppdrag: Famna (ordf), Radiohjälpen.