Christer Jonsson

Publicerad: 19 aug 2022
Lästid: ca

Christer Jonsson är Ek dr och tidigare regionråd i Region Kalmar län.

Bakgrund

Ekonomexamen vid Högskolan i Växjö därefter disputerat i företagsekonomi vid Lunds Universitet. Forskat under lång tid kring ledning av icke kommersiella organisationer och disputerade på avhandling kring ledning i folkrörelseorganisationer. Mellan 2005 och 2021 Landstingsråd/regionråd i Region Kalmar län med särskilt fokus på ledning och sjukvårdsfrågor. Sedan 2007 ledamot av SKR:s sjukvårdsdelegation och sedan 2011 ledamot av Nämnden för högspecialiserad vård/tidigare Rikssjukvårdsnämnden.

Roll i styrelsen för Röda Korsets Högskola

Hälso-sjukvården behöver kunniga och kvalificerade medarbetare och att få bidra till detta genom högskolan känns väldigt angeläget. Tror att med min kombination av erfarenhet från Universitetsvärlden och Regionvärlden på olika nivåer kan bidra till att utveckla och förstärka den kvalitet och förmåga som Röda Korsets Högskola har.