Anna Nergårdh

Publicerad: 26 mar 2021
Lästid: ca

Anna Nergårdh är överläkare, specialist i kardiologi och internmedicin, med.dr. Som regeringens särskilda utredare, leder hon utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S2017:01)

Bakgrund

Läkarexamen vid Karolinska Institutet, specialisttjänstgöring i kardiologi och internmedicin på Södersjukhuset. Medicine doktor, disputerad på en avhandling om förmaksflimmer. Verksamhetschef på Södersjukhuset, omfattande kardiologi och intensivvård. Chefläkare på Södersjukhuset, chef för kvalitets- och patientsäkerhetsavdelningen. Chefläkare och biträdande landstingsdirektör i dåvarande Stockholms Läns Landsting, idag Region Stockholm.

Medverkat i ett stort antal utredningar och arbetsgrupper på nationell nivå. Tidigare medlem i hälso- och sjukvårdsdirektörernas nätverk på SKR. Pågående styrelseuppdrag för Hjärt-Lungfonden, SIQ (Swedish Institute for Qulity) samt ledamot i Socialstyrelsens styrelse.

Så här beskriver Anna Nergårdh sin roll i Röda Korsets Högskolas styrelse:

Med min breda bakgrund inom hälso- och sjukvård känns det fint att få bidra till arbetet med att utbilda morgondagens medarbetare. Utbildningsfrågor har alltid legat mig varmt om hjärtat, och inte minst utifrån erfarenheterna i mitt nuvarande uppdrag, att skapa ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem för framtiden, känns det angeläget att få bidra till högskolans utveckling.”

”Medarbetarna är hälso- och sjukvårdens viktigaste resurs, och sjuksköterskeprofessionen är en stomme i vården. Det känns särskilt roligt att ha uppdraget just i Röda Korsets verksamhet, där kombinationen av en mångårig utbildningstradition och att vara en tydlig aktör i ett socialt och globalt sammanhang känns fylld av möjligheter för framtiden!”