VFU – teori och praktik i värdefullt samarbete

VFU har en särställning i utbildningen till sjuksköterska och en tredjedel av sjuksköterskeprogrammet består av VFU. Även inom specialistsjuksköterskeprogrammen är VFU en viktig del skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.
VFU har en särställning i utbildningen till sjuksköterska och en tredjedel av sjuksköterskeprogrammet består av VFU. Även inom specialistsjuksköterskeprogrammen är VFU en viktig del skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.
Publicerad: 08 apr 2022
Lästid: ca

En sjuksköterska behöver använda många egenskaper och förmågor i sitt yrke. Den teoretiska kunskapen ligger till grund för att bygga upp erfarenhet och omdöme. Förmåga att lyssna, kommunicera, informera och utbilda ingår också. Yrket kräver det praktiska handlaget, att arbeta med sina händer som ett viktigt instrument. Den teoretiska utbildningen sker till största delen i undervisningen vid högskolan liksom träning på praktiska moment på KTC – Kliniskt Träningscenter, innan studenterna ska bygga vidare på sina förmågor genom praktik – verksamhetsförlags utbildning – VFU.

Den här veckan har våra VFU-platssamordnare tagit hand om Röda Korsets Högskolas instagramkonto. Ni följer väl förresten oss på Instagram? Här belyses vår verksamhet från olika perspektiv och senaste nyheterna läggs ut. Denna vecka har alltså fokus varit på just VFU.

VFU har en särställning i utbildningen till sjuksköterska och en tredjedel av sjuksköterskeprogrammet består av VFU. Även inom specialistsjuksköterskeprogrammen är VFU en viktig del. Funktionen som VFU-platssamordnare är prioriterad vid högskolan och två medarbetare arbetar intensivt med att hitta lämpliga VFU-platser i samarbete med Region Stockholm, liksom privata och kommunala vårdgivare. Det är ett arbete som kräver lyhördhet, fingertoppskänsla och förståelse för varandras verksamheter. Med detta samarbete som bas och i dialog med programansvariga och lärare vid högskolan fortsätter sedan arbetet med att beställa VFU-platser. Att studenterna också får möjlighet att önska, att få möjlighet att påverka sin VFU-placering värderar våra VFU-platssamordnare högt.

VFU är inte bara en prioriterad del av utbildningen och en viktig del av högskolans arbete utan också en stor fråga nationellt. När vården är hårt belastad minskar tid och utrymme för att ha möjlighet att ta emot studenter för VFU. Det var, som så mycket annat, en alldeles särskild utmaning under pandemin. Att få tillgång till tillräckligt antal VFU-platser av god kvalitet är en svår uppgift. Alla strävar mot samma mål, att högskolan ska kunna utbilda för bristyrken, att vårdens medarbetare ska få nya kollegor. Därför behöver vi tillsammans, alla vårdgivare och lärosäten, arbeta med att hitta VFU-platser av god kvalitet för studenternas lärande och med en god arbetssituation för alla i åtanke. Vi behöver hitta olika kreativa lösningar och arbetssätt för att möjliggöra samhällets viktigaste utbildningar och vårdens kompetensförsörjning.

Regeringen, genom utbildningsdepartementet och ministern för högre utbildning och forskning, tillsammans med UKÄ, vår tillsynsmyndighet, riktar ett starkt ljus på frågan. Vår förhoppning är ett den nu pågående tematiska utvärderingen om kvaliteten i VFU inom sjuksköterskeutbildningen kommer att ge utökad och fördjupad kunskap som ett led i fortsatt utveckling av den verksamhetsförlagda utbildningen.

När jag tänker på alla insatser som görs inom vården varje dag med våra studenter är det en hisnande tanke. Utifrån egen erfarenhet vet jag vilket engagemang som finns hos sjuksköterskor och den vilja som finns att vara med och bidra till att utbilda sina blivande arbetskamrater. Att få vara en förebild och lära ut sitt hantverk, det är stort. Det är stort, men det är krävande. Vi behöver på alla sätt hjälpas åt, samarbeta och hitta lösningar för att våra studenter, blivande kollegor, ska få bästa möjliga utveckling av alla sina förmågor genom den verksamhetsförlagda utbildningen och samtidigt värna om allas arbetsmiljö.

Susanne Georgsson, rektor

 

Bild: Sjuksköterskestudenter vid Röda Korsets Högskola. Foto: Sören Andersson