Nytt År! Ny logga! Nya strategier!

Det är med stor glädje vi nu kan presentera våra nya strategier för de kommande fem åren, år 2022 - 2026, skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.
Det är med stor glädje vi nu kan presentera våra nya strategier för de kommande fem åren, år 2022 - 2026, skriver rektor Susanne Georgsson i sin blogg.
Publicerad: 27 jan 2022
Lästid: ca

Även år 2021, som vi nu har lämnat bakom oss, har fortsatt inneburit omställningar, flexibilitet och anpassningar. År 2021 har för oss på Röda Korsets Högskola har även präglats mycket av arbetet med våra strategier, med att beskriva vår fortsatta riktning framåt. Det har varit ett kreativt arbete med mycket engagemang. Det är med stor glädje vi nu kan presentera våra nya strategier för de kommande fem åren, år 2022 - 2026.

”Med människan i centrum och utblick mot världen erbjuder vi ledande utbildning och forskning inom omvårdnad och hälsa”. Så lyder vår vision, vår framåtblick. Vi arbetar med och för människor, vi värnar om sårbara och utsatta, främjar hälsa och bidrar med expertis inom omvårdnad. Det unika med Röda Korsets Högskola är att ett ytterligare perspektiv ständig är närvarande, det globala perspektivet – kikaren över världen, i smått som stort, hos individer och i samhällen. Detta perspektiv säkerställs och utvecklas genom kopplingen till Svenska Röda Korset.

De nya strategierna innebär en tydlig riktning för vart verksamheten ska nå de närmaste fem åren. De ska vara synliga för våra studenter, medarbetare och samverkanspartners. Strategierna kommer att vara till stöd för vår verksamhetsplanering och de blir en viktig del för styrningen.

De fem fokusområdena, pelarna, i våra strategier är utbildning, forskning, samverkan, internationalisering och kvalitet. För varje av dessa områden kommer vi att formulera mål och aktiviteter som kontinuerligt kommer att utvärderas.

Utbildningen ska motsvara hälso- och sjukvårdens behov och efterfrågan och ska ge en bred kunskapsbas och en språngbräda för våra studenter till olika verksamheter i arbetslivet. Studenternas engagemang, utvärderingar är en förutsättning för att högskolan ska nå målen. Alla våra medarbetare bidrar med sin kompetens. Satsningar på kompetensutveckling för våra lärare leder till pedagogisk utveckling.

Vår forskningsinriktning är ”Hälsovetenskap i ett globalt perspektiv” och inrymmer spetskompetens som ska ha möjlighet att fördjupas och breddas genom att vi på olika sätt skapar en kreativ forskningsmiljö.  Intentionen med vår samverkan ska tydliggöras och kommunikation är ett viktigt verktyg. Inom alla delar av högskolans verksamhet ska ett internationellt förhållningssätt och internationella perspektiv vara en självklar och naturlig del. Både aktiviteter på hemmaplan och ett ökat antal utbyten eftersträvas. För en högskola ingår alltid en kontinuerlig kvalitetsdriven utveckling. Kvalitetssäkring ska ständigt ske i alla delar. Det är en skyldighet vi har som säkerställer att vår verksamhet motsvarar och överträffar förväntningarna på en utbildningsanordnare. Ekonomin ska fortsatt vara god och i balans över tid.

Till sist vill jag lyfta vikten av att vi, både medarbetare och studenter, ska ha en god arbetsmiljö som ger arbetsglädje och trivsel. Det är vi alla med och bidrar till. Människorna - medarbetarna, studenterna och våra samverkanspartners är helt avgörande för at vi ska kunna förverkliga våra mål och fortsätta driva vår värdefulla verksamhet tidsenligt framåt. Genom att vi tar ansvar, är i ständigt lärande, engagerade och ödmjuka gör vi skillnad tillsammans.

Susanne Georgsson, rektor

 

Foto: Studenter med tavla på Emmy Rappe, den första föreståndaren för Röda Korsets Högskola. Foto: Sören Andersson