Louise Beskow

Publicerad: 21 apr 2023
Lästid: ca

Titel: Förvaltningschef
Placering: Högskoleförvaltningen
Tel: 08-587 516 83, 072-519 36 40
E-post: louise.beskow@rkh.se

Arbetsbeskrivning

Ansvarar under rektor för högskoleförvaltningens verksamhet inom:

  • Ekonomi & HR
  • Utbildningsadministration (inklusive studievägledning och samordning av VFU-platser)
  • IT, kommunikation och lokaler
  • Ledningsstöd
  • Strategisk utveckling (kvalitetssäkringsarbete och internationalisering)