Liliana Johnson

Publicerad: 26 apr 2021
Lästid: ca
Liliana Johnson
Liliana Johnson
VFU-platssamordnare

+46 (0)8 587 516 84 liliana.johnson@rkh.se

Liliana Johnson

Titel: Samordnare av verksamhetsförlagda utbildningsplatser
Placering: avdelning/institution: Förvaltningen
Tel: 08–58751684
E-post: johl@rkh.se, vfuadm@rkh.se

Arbetsbeskrivning

Samordnare för de verksamhetsförlagda utbildningsplatserna (VFU) på grund och avancerad nivå.