Robert Ivic-Morén

Publicerad: 16 aug 2022
Lästid: ca

Titel: Högskoleadjunkt, Leg. Sjuksköterska, PhD
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 - 587 516 25
E-post: robert.ivic.moren@rkh.se
ORCID: 0000-0001-9136-5600
Disputationsår: 2022
Avhandling: Serious conditions in patients presenting with non-specific chief complaints to the Emergency Medical Service (EMS)
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Robert-Ivic-Moren
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/robert-ivic-moren-3b6b68230/

Om mig

Jag blev sjuksköterska 2004 och specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård 2009. Jag har arbetat inom sluten akutsjukvård sedan jag blev färdig sjuksköterska främst inom ortopedi och barnortopedi. Efter specialistsjuksköterskeexamen arbetade jag som anestesisjuksköterska på centraloperation på Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Efter några år började jag arbeta inom ambulanssjukvården och då i huvudsak som anestesisjuksköterska på akutbil och inom sjukvårdsledningsenhet. Idag arbetar jag som högskoleadjunkt vid Röda Korsets Högskola.

Forskningsprofil

Min forskning sträcker sig över områdena inom spannet för prehospital akutsjukvård och inkluderar forskning på patienter med ospecifika symtom och då främst äldre personer. Identifiering av allvarlig sjukdom hos patienter med ospecifika symtom inom prehospital akutsjukvård är tämligen outforskat och i fokus i min tidigare och fortsatta forskning. Jag samarbetar med såväl sjuksköterskor som läkare inom de olika forskningsprojekten.

Kortfakta

  • Disputerade 2022 med avhandlingen Serious conditions in patients presenting with non-specific chief complaints to the Emergency Medical Service (EMS).
  • Undervisar inom omvårdnad, medicinsk vetenskap och folkhälsovetenskap.
  • Handleder examensarbeten på kandidat- och magisternivå.
  • Ingår i Kollegium för medicinsk vetenskap på Röda Korsets Högskola.

Publikationer

Ivic R, Kurland L, Vicente V, Castrén M & Bohm K. Serious conditions among patients with non-specific chief complaints in the pre-hospital setting: a retrospective cohort study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2020;28(1):74.

Ivic R, Nurmi J*, Kurland L, Vicente V, Lindström V, Djärv T, Kaartinen J, Castrén M & Bohm K. Soluble urokinase plasminogen activator receptor and lactate as prognostic biomarkers in patients presenting with non-specific chief complaints in the pre-hospital setting - the PRIUS-study. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2021;29(1):116.

Ivic, R., Vicente, V., Kurland, L., Svensson, J., Sahdev Klintemård, R., Castrén, M., & Bohm, K. Pre-hospital emergency nurse specialist’s experiences in caring for patients with non-specific chief complaints in the ambulance – A qualitative interview study. International Emergency Nursing, 2022; 63: 101178

Ivic, R. (2022). Serious conditions in patients presenting with non-specific chief complaints to the Emergency Medical Service (EMS). [Doktorsavhandling, Karolinska Institutet]. (https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47857)