Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Per Ekstrand

Publicerad: 22 apr 2021
Lästid: ca

Titel: Lektor, Docent i vårdpedagogik, Kvalitets- och samverkansstrateg
Institution: Högskoleförvaltningen
Tel: +46 (0)8 587 516 65
E-post: per.ekstrand@rkh.se
ORCID: 0000-0001-7807-0584
Disputationsår: 2005
Avhandling: ”Tarzan och Jane”: Hur män som sjuksköterskor formar sin identitet
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/per-ekstrand-15a53779/

Om mig

Jag tog min sjuksköterskeexamen 1984 och har erfarenhet från olika verksamhetsområden inom såväl kommunal som regional hälso-och sjukvård. Sedan 1994 har jag varit verksam i högskolesektorn genom olika uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan. Under många år arbetade jag som adjunkt och lektor vid Mälardalens Högskola (MDH). Jag disputerade i pedagogik 2005 i Uppsala och utnämndes till docent i vårdpedagogik vid MDH 2012. Sedan 2012 har jag en lektorstjänst i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola (RKH). Vid RKH har jag haft olika ledningsuppdrag, bland annat som studierektor, programansvarig, avdelningschef och prorektor. Sedan 2020 har jag ett uppdrag som kvalitets- och samverkansstrateg vid högskolan.

Forskningsprofil

Min forskning rör sig i skärningspunkten mellan ämnena pedagogik och omvårdnad. Teoretiskt är jag grundad i perspektiv kring genus- och intersektionalitet. Jag är intresserad av forskningsfrågor som berör förändringar inom vårdutbildningar och i hälso- och sjukvården och hur dessa påverkar patienter, anhöriga och vårdpersonal. Styrkeområden inom forskningsmetoder är kvalitativa ansatser som etnografi, hermeneutik och diskursanalys. För närvarande är jag handledare för en doktorand vid Karolinska institutet (KI) i ett projekt inom rättspsykiatriskvård kring riskbedömningar med fokus på patienternas omvårdnad. Jag ingår även i ett forskningsprojekt vid RKH som handlar om migration, etableringsinsatser, hälsa/ohälsa och socialt deltagande bland nyanlända.

Kortfakta

  • Teoretiskt grundad i perspektiv om genus och intersektionalitet
  • Nytt forskningsintresse kring nyanlända, deras hälsa och livssituation
  • Reviewer för The Journal of Advanced Nursing
  • Författare till olika lärobokskapitel med genus och mångfaldsperspektiv
  • Författare till ca 20 publikationer

Publikationer (urval)

Ekstrand, P. (2005). “Tarzan och Jane”: Hur män som sjuksköterskor formar sin identitet. Doktorsavhandling, Uppsala universitet, Uppsala, Sweden.

Ekstrand, P. (2006). Att vara eller arbeta som manlig sjuksköterska. I: Genusperspektiv på vård och omvårdnad. (Red) Eriksson, H & Strömberg, H. Lund, Studentlitteratur. Ny reviderad upplaga 2017.

Ekstrand, P. (2009). Genus och mångfaldsperspektiv i hälso- och sjukvården. I Vårdpedagogiska utmaningar. Att lära och lära nytt i vården. (Red Bentling, S & Jonsson, B) Stockholm, Liber.

Kumpula, E. & Ekstrand, P. (2009). Men and Masculinities in Forensic Psychiatric Care: An interview Study Concerning Male Nurses Experiences of Working with Male Caregivers and Male Patients. Issues in Mental Health Nursing, 30 (9), 538-546.

Ekstrand, P. & Kumpula, E. (2010). Om sportens betydelse för manliga relationer i vården. Norma, 5 (1), 60-73.

Ekstrand, P., & Saarnio, L. (2010). Patientens makt och vanmakt i vården. I: Genusperspektiv på vård och omvårdnad. (Red) Eriksson, H & Strömberg, H. Lund, Studentlitteratur. Ny reviderad upplaga 2017.

Saarnio, L., Arman, M. & Ekstrand, P. (2012). Power relations in patient′s experiences of suffering during treatment for cancer. Journal of Advanced Nursing, 68 (2), 271-279.

Kumpula, E. & Ekstrand, P. (2013). Doing things together: male caregivers’ experiences of giving care to patients in forensic psychiatric care. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, (1), 64-70.

Kumpula, E & Ekstrand, P. (2014). Challenges and possibilities for understanding Men´s Health in Twenty-First Century Forensic Psychiatric Care. Issues in Mental Health Nursing, 35 (8), 613-619.

Pollak, C., Palmstierna, T, Kald, M & Ekstrand, P. (2018). It had only been a matter of time before I had relapsed into crime. Aspects of care and personal recovery in forensic mental health. Journal of Forensic Nursing, Vol, 14, (4), 230-237.

Kumpula, E., Gustafsson Lena-Karin, & Ekstrand, P. (2019). Nursing staff talk. Resource or obstacle for forensic psychiatric patient care. Journal of Forensic Nursing, 15, (1), 52-59.

Kumpula, E & Ekstrand, P. (2019). Maktordningar som möjligheter eller hinder inom psykiatrisk vård. I Vårdande vid psykisk ohälsa. (Red) Lena Wiklund Gustin. Lund, Studentlitteratur.

Kumpula, E, Gustafsson Lena-Karin, & Ekstrand, P (2020). Illuminating the gendered nature of health-promoting activities among nursing staff in forensic psychiatric care. Nursing Inquiry, 27, (2). 

https://doi-org.proxy.kib.ki.se/10.1111/aos.14407

PubMed:

Digitala Vetenskapliga Arkivet (Diva):