Maria Christidis

Publicerad: 14 aug 2023
Lästid: ca

Titel: Högskolelektor, högskolepedagogisk utvecklare, Filosofie doktor, Leg. Sjuksköterska. Forskaranknuten vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle.
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 – 587 516 95
E-post: maria.christidis@rkh.se
ORCID: 0000-0001-6804-6855
Disputationsår: 2020
Avhandling: Integrated teaching for expanded vocational knowing: Studies in the Swedish upper secondary Health and social care program
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Maria_Christidis
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/maria-christidis-2b701149/

Om mig

Jag är högskolelektor i omvårdnad, filosofie doktor i didaktik och legitimerad sjuksköterska.  Jag undervisar på sjuksköterskeprogrammet samt på specialistsjuksköterskeprogrammen på Röda Korsets Högskola. Jag är dessutom högskolepedagogisk utvecklare med ansvar att främja pedagogiken på olika sätt internt som externt.  

Utöver det är jag legitimerad gymnasielärare i svenska, engelska, nygrekiska samt är yrkeslärare i vård- och omsorg. Jag är även läroboksförfattare för gymnasial som för högre vårdutbildning. Dessutom är jag manusförfattare för vårdrelaterade pedagogiska filmer, till exempel om fysiologiska processer, om sjukdomslära och om centrala begrepp i vård och omsorg.

Genom mitt arbete som sjuksköterska har jag fått en bred bas att utgå ifrån med klinisk erfarenhet från ett flertal specialiteter såsom akutgeriatrik, infektionsmedicin och primärvård. Från mitt arbete som lärare har jag en god pedagogisk kompetens från mångårig undervisningserfarenhet, dels på gymnasiet, dels inom högre utbildning, såsom yrkeslärarprogrammet med inriktning vård och omsorg vid Stockholms universitet. I min avhandling, om ämnesintegrerad undervisning och yrkeskunnande/professionellt kunnande på gymnasial som högre vårdutbildning, har jag fått möjlighet att utforska undervisningen inom en vårdkontext. Resultatet av min avhandling visade att ämnesintegrerad undervisning tillgängliggör ett ämnesöverskridande yrkeskunnande som inte tillgängliggörs i traditionell undervisning.

I min nuvarande undervisning eftersträvar jag en god didaktisk design och har i enlighet med detta infört Team-Based Learning, TBL, i en modul på sjuksköterskeprogrammet.

Undervisning

Jag undervisar inom vetenskapsteori och metod, fördjupning i omvårdnad och förbättringskunskap och specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot intensivvård, psykiatriskvård, infektionsvård.

Jag är även högskolepedagogisk utvecklare och lärarrepresentant i Högskolestyrelsen. 

Forskningsprofil

Mitt forskningsintresse riktar sig främst kring pedagogiska och didaktiska frågor, men också kring omvårdnad och språk. I min avhandling låg fokus på didaktiken i ämnesintegrerad undervisning inom gymnasial som högre vårdutbildning.  

För närvarande är jag involverad i ett samarbetsprojekt med Stockholms universitet och Karolinska Institutet i vilket vi undersöker studenters utveckling av akademiskt och professionellt skriftbruk på tandläkarprogrammet, på sjuksköterskeprogrammet och på lärarprogrammet.

Publikationer

Christidis, M. (2013). Vård och omsorgsarbete 1. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Christidis, M. (2013). Vård och omsorgsarbete 1, lärarhandledning. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Christidis, M., Lindberg, V. (2017). Lärares samverkan för yrkeskunnande, i antologin Yrkesdidaktikens mångfald (Red. Andreas Fejes, Viveca Lindberg, Gun-Britt Wärvik), Stockholm, Lärarförlaget

Christidis, M., Lindberg, V. (2019). Subject-integrated teaching for expanded vocational knowing and everyday situations in a Swedish upper secondary Health and social care program. Vocations and Learning, October 2019, vol.12, issue 3, pp. 479-498. https://doi.org/10.1007/s12186-019-09225-0

Christidis, M. (2019). Vocational knowing in subject-integrated teaching: A case study in a Swedish upper secondary Health and social care program. Learning, Culture and Social Interaction, June 2019, vol.21, pp. 21-33. https://doi.org/10.1016/j.lcsi.2019.01.002

Christidis, M. (2019). Integrated teaching for vocational knowing: A systematic review of research on nursing-related vocational education and training. Nordic Journal of Vocational Education and Training, September 2019, Vol. 9, Issue 2, pp. 19-50. doi: 10.3384/njvet.2242-458X.199219  

Lindberg, V., Louca Jounger, S., Christidis, M., Christidis, N. (2020). Characteristics of dental note taking: a material based themed analysis of Swedish dental students. BMC Medical Education 20, 511 (2020). https://doi.org/10.1186/s12909-020-02441-6

Lindberg, V., Louca Jounger, S., Christidis M., Christidis, N. (2021). Literacy as part of professional knowing in a Swedish dental education. BMC Medical Education 21, 373 (2021). https://doi.org/10.1186/s12909-021-02800-x

Christidis, M., Christidis, N. (2020). Mötet med patienten. I boken: Bettfysiologi: Orofacial smärta och käkfunktion (red. Nikolaos Christidis), Stockholm: Gothia Fortbildning, 2020, s. 173-189
Bengtsson, M.

Christidis, M., Lundström U, Stenlund A-L.  (2021). Omvårdnad 1. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Bengtsson, M., Christidis, M., Lundström U, Stenlund A-L.  (2021). Omvårdnad 2. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Bengtsson, M., Christidis, M., Lundström U, Stenlund A-L.  (2021). Hälso- och sjukvård 1. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Bengtsson, M., Christidis, M., Lundström U, Stenlund A-L.  (2021). Hälso- och sjukvård 2. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Christidis, M., Bengtsson, M., Lundström U, Stenlund A-L.  (2021). Omvårdnad 1, lärarhandledning. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Bengtsson, M., Lundström U., Christidis, M., Stenlund A-L.  (2021). Omvårdnad 2, lärarhandledning. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Bengtsson, M.,  Lundström U., Christidis, M., Stenlund A-L.  (2021). Hälso- och sjukvård 1, lärarhandledning. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Stenlund A-L.,  Bengtsson, M., Christidis, M., Lundström U, (2021). Hälso- och sjukvård 2, lärarhandledning. Gleerups Utbildning AB, Malmö

Christidis, N., Lindberg, V., Louca Jounger, S., Christidis, M. (2022). Early steps towards professional clinical note-taking in a Swedish study programme in dentistry. BMC Medical Education 2022 Sep 14; 22 (1): 676. Doi: 10.1186/s12909-022-03727-7.

Christidis, M. & Christidis, N. (2023). Ämnesintegrerad undervisning inom professionsutbildningar. Gleerups utbildning AB, Malmö

Länkar

PubMedmaria christidis - Search Results - PubMed (nih.gov)

Digitala Vetenskapliga Arkivet (DIVA): http://rkh.diva-portal.org/smash/resultList.jsf?aq2=%5B%5B%5D%5D&af=%5B%5D&searchType=SIMPLE&sortOrder2=title_sort_asc&query=maria+christidis&language=sv&aq=%5B%5B%5D%5D&sf=all&aqe=%5B%5D&sortOrder=author_sort_asc&onlyFullText=false&noOfRows=50&dswid=7578