Birgitta Bisholt

Publicerad: 26 apr 2021
Lästid: ca

Namn: Birgitta Bisholt
Titel: Professor i omvårdnad, prefekt
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 – 587 516 00, 072-519 36 27
E-post: birgitta.bisholt@rkh.se
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8836-5842
Disputationsår: 2009
Avhandling: Nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation – Erfarenheter av ett introduktionsprogram
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Birgitta-Bisholt
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/birgitta-bisholt-a3875185/?originalSubdomain=se

Om mig

Jag tog min sjuksköterskeexamen 1986 och vårdlärarexamen 1993. Jag har som sjuksköterska arbetat mestadels inom kirurgisk vård inom verksamhetsområden gynekologi, urologi, öron-näsa-hals samt mag- och tarm. Utöver det har jag också arbetat som verksamhetsutvecklare och studierektor inom personal- och utvecklingsstaben, landstinget (region). Jag disputerade inom vårdvetenskap med inriktning vårdpedagogik 2009 och utnämndes till docent i omvårdnad vid Karlstads universitet 2015 och Röda Korsets Högskola 2021. Idag arbetar jag som prefekt och är professor i omvårdnad vid Röda Korsets Högskola. Sedan 2009 har jag varit verksam som universitetslektor och docent och är nu professor. Jag har haft olika roller och uppdrag inom akademin som ämnesföreträdare, ledamot anställnings- och befordringsutskottet, ledamot i forskningsetisk kommitté och utredningsgruppen för oredlighet i forskning. Närmast innan prefektuppdraget vid Röda Korsets Högskola har jag varit studierektor vid Karlstads universitet samt programledare för sjuksköterskeprogrammet. Jag har även haft ansvar för akademisk utveckling av äldreboende i Stockholm.

Forskningsprofil

Min forskning sträcker sig över flera områden som lärande och professionell utveckling genom att använda olika vetenskapliga metoder och teoretiska perspektiv. Jag disputerade med avhandlingen nyutexaminerade sjuksköterskors yrkessocialisation – Erfarenheter från ett introduktionsprogram och jag har efter det fortsatt fördjupa forskning inom området. Den teoretiska utgångspunkten i denna forskning är ett interaktionistiskt socialisations perspektiv, symbolisk interaktionism.  Jag har även forskning inom interventionen KBT-baserad stresshantering för sjuksköterskestudenter, operationssjuksköterskors vårdande och kliniska kompetens inom perioperativ vård, personcentrerad och likvärdig vård i livets slutskede samt psykiska hälsoproblem bland ungdomar. Ett nystartat forskningsprojekt fokuserar på sjuksköterskors fortsatta kompetensutveckling efter den första tiden i yrket. Projektet rör framtagande av ett kompetensutvecklingsprogram. Jag ingår i flera forskningsgrupper och samarbetar med sjuksköterskor, psykologer och pedagoger. Flera samarbeten sker med olika regioner.

Kortfakta

  • Prefekt för hälsovetenskapliga institutionen
  • Ingår i ledningsrådet vid Röda Korsets Högskola
  • Varit betygsnämndsledamot och ordförande samt opponent vid disputationer
  • Haft flera akademiska ledaruppdrag
  • Forskning inom omvårdnad, högskolepedagogik, akademisk litteracitet

Publikationer (exempel)

Terp, U., Bisholt, B., Hjärthag, F. (2022). A feasibility study of a cognitive behavioral based stress management intervention for nursing students: results, challenges, and implications for research and practice. BMC Nursing, 1-13. https://doi.org/10.1186/s12912-021-00761-6

Blomberg, A-C., Lindwall, L,, Bisholt, B. (2022). Operating theatre nurses´ with managerial responsibility: Self-reported clinical competence and need of competence development in perioperative nursing. Nurs Open, 9 (1). 692-704 1-13. https://doi.org/10.1002/nop2.1120

Allvin, R., Bisholt, B., Blomberg, K., Bååth, C., Wangensteen S. (2020). Self-assessed competence and need for further training among registered nurses in somatic hospital wards in Sweden: a cross-sectional survey. BMC Nurs 19, 74, 1-11.  https://doi.org/10.1186/s12912-020-00466-2

Dahlen Granrud, M., Bisholt, B., Andersén-Carlsson, A., Myhrene Steffenak K. (2020). Overcoming barriers to reach for a helping hand: adolescent boys´ experience of visiting the public health nurse for mental health problems. International Journal of Adolescence and Youth, Vol 25 No1, 649-660. https://doi.org/10.1080/02673843.2020.1711529

Blomberg, A-C., Lindwall, L., Bisholt, B. (2019). Operating theatre nurses´ self-reported clinical competence in perioperative nursing: A mixed method study. Nurs Open, 15;6 (4). 1510-1518. https://doi.org/10.1002/nop2.352

Bisholt, B., Ohlsson, U., Engström, AK., Sundler, A.J, Gustafsson, M. (2013). Nursing students´ assessment of the learning environment in different clinical settings. Nurse Educ Pract, 14 (3). 304-310. https://doi.org/1016/j.nepr.2013.11.005