Vi använder kakor för att webbplatsen ska fungera på bästa sätt. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Läs mer om kakor

Anna Stålberg

Publicerad: 09 jun 2021
Lästid: ca

Titel: Lektor, Fil. Dr. omvårdnad
Institution: Hälsovetenskapliga institutionen
Tel: +46(0)8 – 587 516 74
E-post: anna.stalberg@rkh.se
ORCID: 0000-0002-5254-6983
Disputationsår: 2017
Avhandling: Facilitating participation. A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations. Mälardalens Högskola

Om mig

Jag är anställd vid högskolan som lektor i omvårdnad. Min undervisning fokuseras till termin 1 där jag deltar i introduktion till ämnet omvårdnad liksom i momentet introduktion till akademiskt skrivande. Förutom detta handleder jag PM samt examensarbete på grundnivå.

Jag är barnsjuksköterska och har lång erfarenhet både av barnsjukvård och barnhälsovård. Med utgångspunkt i detta är jag även involverad i undervisning om barn och unga i termin 1 och 4, då med inriktning folkhälsa ur barn- och ungdomsperspektiv respektive barn och våld.

Sedan våren 2020 är jag bihandledare till en doktorand i projektet ”Interactive communication for children in healthcare”, vilket är ett samarbetsprojekt mellan Röda Korsets Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan, skolan för kemi, bioteknologi och hälsa med syftet att undersöka barns delaktighet i en vårdsituation (primärvårdskontext) genom att använda ett interaktiv kommunikationsverktyg, sett från barnets, vårdnadshavarens samt vårdpersonalens perspektiv.

Forskningsprofil

Inom forskning är jag knuten till forskningsinriktningen Hälsa och teknisk utveckling vid Röda Korsets Högskola. Jag är även knuten till forskargruppen ChiP vid Mälardalens högskola.

Min nuvarande forskning fokuserar på:

 • Barnets rättigheter inom hälso- och sjukvård, framför allt med fokus på delaktighet
 • Barnets perspektiv liksom barnperspektivet inom hälso- och sjukvård
 • Teknikutveckling med samt för barn att användas inom varierande vårdsituationer
 • Högskolepedagogiska frågeställningar med fokus på akademiskt skrivande

Mitt avhandlingsarbete fokuserade på att utveckla och testa, tillsammans med barn, en applikation med intentionen att möjliggöra yngre barns delaktighet i vårdsituationer. Resultatet visade på att barnen uppfattade sig själva och övriga personer som aktörer i vårdsituationen även om sättet att agera skiljde sig åt. Den kunskapen användes vid den efterföljande prototyputvecklingen av applikationen. Genom iterativa tester och utvärderingar bidrog barnens aktiva deltagande som med-designers till att successivt utveckla prototyperna till en åldersanspassad, användbar och omtyckt applikation, IACTA. Vid interaktion med IACTA i verkliga vårdsituationer visade barnen sin delaktighet, genom uttryck vilka förstods ha en nyfiken, eftertänksam eller självbekräftande mening för barnet. De nyfikna uttrycken för delaktighet var vanligast. De yngsta barnen liksom barnen med minst vårderfarenhet verkade ha störst behållning av att interagera med IACTA. Barnens sätt att använda IACTA och att interagera med vårdpersonalen i den specifika situationen beskrivs som en situerad delaktighet från det individuella barnets perspektiv.

Med utgångspunkt i mitt arbete med introduktion till akademiskt skrivande i termin 1 har min forskning även kommit att riktas mot högskolepedagogiska frågeställningar, både ur ett student- och lärarperspektiv.

Delar av min forskning knyts även an till verksamheter inom Svenska Röda Korset liksom till Kompetenscentrum för tortyr och krigsskaderehabilitering.

Kortfakta

 • Forskning med fokus på barnets rättigheter inom hälso- och sjukvården
 • Forskning med fokus på högskolepedagogiska frågeställningar
 • Intresse för teknikanvändning för att underlätta och möjliggöra barnets delaktighet i en vårdsituation
 • Medlem i forskargruppen ChiP vid Mälardalens högskola
 • Reviewuppdrag bland annat för Journal of Child Health Care och Advances in Human-Computer Interaction

Publikationer

 • Stålberg, A. (2017). Facilitating participation. A joint use of an interactive communication tool by children and professionals in healthcare situations. Doctoral thesis, no 229. School of Health, Care and Social Welfare, Mälardalen University, Västerås, Sweden
 • Stålberg, A., Sandberg, A. & Söderbäck, M. (2018). Child-centred Care – Health Professionals’ Perceptions of What Aspects are Meaningful when using Interactive Technology as a Facilitator in Healthcare Situations. Journal of Pediatric Nursing, July 26. doi 10.1016/jpedn.2018.07.006
 • Stålberg, A., Sandberg, A., Coyne, I., Larsson, T. & Söderbäck, M. (2019). Using an interactive communication tool in healthcare situations: Patterns in young children’s use of participation cues. Journal of Child Health Care, January 3. 10.1177/1367493518814928
 • Barn- och barnrättsperspektivet inom avdelning Hälsa och vård, Svenska Röda Korset: Nulägesrapport 2020

DiVA