Kommunikation

En stark grafisk profil är viktigt för att profilera och kommunicera högskolan mot omvärlden. Röda Korsets Högskolas varumärke är starkt förknippat med professionalism och genom att använda ett enhetligt grafisk språk förstärker vi den bilden. När Röda Korsets Högskola exponeras används alltid samma logotype, typsnitt och färg.

På de här sidorna beskriver vi hur Röda Korsets Högskolas grafiska profil ser ut och hur den tillämpas.

Har du frågor om den grafiska profilen och-/eller trycksaksproduktion är du välkommen att kontakta oss genom Service Desk (servicedesk@rkh.se)

Gå vidare till den grafiska manualen >