HemMedarbetarePersonalhandbokenKurs, Konferens samt Tjänsteresor

Kurs, Konferens samt Tjänsteresor

Kurs och konferens - kompetensutvecklingTjänsteresor Flygresor Tågresor Lärar- & personalutbytenReseförskott Reseräkning Hyrbil/Egen bilTaxi/TransferBonus och förmåner | Dokumentcenter

Kurs och konferens - kompetensutveckling

Högskolans medarbetare erbjuds möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling. All kompetensutveckling ska vara kopplad till verksamhetens vision, mål och verksamhetsplan och ge ett mervärde till högskolan. I dokumentet "Ansökan om kurs och kompetensutveckling" anges gällande riktlinjer och ställningstagande. När du söker till en kompetensutveckling ska blanketten "Ansökan om kurs och kompetensutveckling" fyllas i och lämnas till närmaste chef för godkännande. Där ska kostnader tydligt framgå och eventuella övriga handlingar, t ex program, finnas bilagda. Efter avslutad kompetensutveckling önskar vi ta del av dina lärdomar på blanketten ”Återrapportering från kurs eller kompetensutveckling”. Samtligt arkiveras därefter i din personalakt.

Tjänsteresor

En tjänsteresa skall planeras i god tid med ansvarig chef och i förväg godkännas av chef. För varje resa skall det mest kostnadseffektiva färdsättet väljas. Principen skall vara att eftersträva det billigaste alternativet vare sig det gäller resor inom SLL eller tågresor, flygresor och båtresor. Enligt högskolans resepolicy ska samtliga resor i normalfallet till rabatterat pris och i ekonomiklass. Lågprisalternativ ska alltid övervägas. Undantag från huvudregeln om ekonomiklass kan göras för enskild medarbetare om särskilda skäl föreligger. Sådana undantag beviljas av närmaste chef. Detta gäller även vid lokala tjänsteresor inom Stockholmsområdet. Vid bokning av resa är huvudregeln att var och en bokar sin egen resa enligt nedan. Högskolan faktureras sedan godkända kostnader. Observera att alla resor och boenden ska vara godkända av närmaste chef innan finalbokning görs.

Flygresor

Högskolan har avtal med Tranås Resebyrå varför man föredragsvsi bokar sina flygråsor via dem, www.tranas-resebyra.se. Du gör din bokning genom att maila: info@tranas-resebyra.se, alternativt ringa växelnummer: 0140 375000. Kontakta rektorsassistent för kundnummer.

Tågresor

Tågresor bokas antingen via Tranås Resebyrå (se ovan), alternativt  via SJs affärsbokning. Du gör din bokning genom att ringa till SJ via telefon 0771 757555, tonval 1. Därefter anger du högskolans kundnummer. Kontakta rektorsassistent för kundnummer. Högskolan faktureras i efterhand.

Lärar- & personalutbyten

Önkar du delta i högskolans internationella utbytesprogram är du välkommen att kontakta Internationella kontoret för mer information om detta. Internationella kontoret når du på e-post: ic@rkh.se

Reseförskott

Du kan kvittera ut förskott för eventuellt utlägg för logi i samband med tjänsteresor. Samtliga medarbetare kan också få förskott för traktamenten. Begäran om förskott görs hos ekonomifunktionen på förskottsblanketten. För frågor, kontakta ekonomifunktionen eller HR funktionen.

Reseräkning

När en tjänsteresa är avslutad skall du inkomma med en reseräkning i lönesystemet AGDA, där det framgår att du fått reseförskott. Reseförskottet kvittas mot övriga utlägg (som ej har fakturerats högskolan), som betalas ut efter godkänd attest, vid nästa löneutbetalning. Om du inte inkommer med reseräkning och/eller utläggsblankett inom två månader efter avslutad tjänsteresa dras reseförskottet tillbaka, d.v.s. dras mot månadslönen.

Hyrbil/Egen bil

Att använda egen bil eller hyrbil vid tjänsteresa kräver godkännande av ansvarig chef. Villkor är avsevärd kostnads- och/eller tidsbesparing. Eventuella avgifter för böter och felparkering, fortkörning etc. betalas inte av högskolan.

Taxi/Transfer

Transporter till och från flygplatser och järnvägsstationer skall i första hand ske med kollektiva kommunikationer. Taxiresor i övrigt skall begränsas till det fall där andra kommunikationer är otillräckliga.

Bonus och förmåner

Bonusrabatter som erhålles vid tjänsteresa, resepoäng, fribiljetter, gratisnätter på hotell och liknande är högskolans egendom. De får ej nyttjas vid privatresor, utan skall användas vid andra tjänsteresor.


Dokumentcentret