HemMedarbetarePersonalhandbokenPension och Försäkringar

Pension & Försäkringar

Stiftelsen Rödakorshemmet är bundet av kollektivavtal om ITP (Industrins och handelns tilläggspension) vilket innebär att avtal finns tecknat med Alecta/Collectum. ITP kompletterar det lagstadgade försäkringsskyddet vid sjukdom, ålderspension och dödsfall. I de fall förändringar görs av ITP planen gäller dessa också för samtliga anställda.
Mer information finns i högskolans ”Pensionspolicy”.

Normal pensionsålder är 65 år, men du kan välja att kvarstå i din anställning till utgången av den månad då du fyller 67 år eller att gå i förtids pension from 61 års ålder. Senast 3 månader innan du har för avsikt att gå i pension behöver din skriftliga uppsägning med anledning av pensionering vara din chef samt HR tillhanda.

Önskar du säga upp dig med anledning av pension så lämnar du din uppsägning på blanketten ”Uppsägning med anledning av pensionering”.

Eftersom det inte finns någon fast pensionsålder måste du inför din pensionering ansöka om detta via pensionsmyndigheten se länk: pensionsmyndigheten.se
Skicka ansökan i god tid för att få din första pensionsutbetalning den tid du har tänkt dig – senast två månader innan och tidigast ett år innan du avser att gå i pension.

Du kan välja att ta ut 100, 75, 50 eller 25 procent av din pension. Du kan alltså ta ut en mindre del av din pension (till exempel för att kompensera att du går ned i arbetstid) under några år för att sedan ta ut full pension.

Länkar: 

http://pensionsmyndigheten.se/
Pensionsmyndigheten, myndigheten som ansvarar för informationen om vårt pensionssystem i synnerhet den allmänna pensionen.

https://www.minpension.se/
En sida som ger dig en samlad bild av din pension. Du behöver skapa ett   konto första gången för att logga in och ta del av din information, följ   instruktionerna på sidan.

http://www.kpa.se/privatperson/
KPA, där arbetsgivaren innan 2012-07-01 betalade in er tjänstepension

https://www.collectum.se/
Collectum där arbetsgivaren idag betalar in er tjänstepension

https://secure.radgivningstjanst.se
PTKs oberoende rådgivningstjänst gällande ITP

Försäkringar

 Röda Korsets Högskola har ett antal olika försäkringar som följer med tecknat kollektivavtal.

Kollektivavtalade försäkringar är enligt nedan:

-          ITP (Sjukförsäkring (sjukpension)

-          TFA Arbetsskada (sjukersättning vid arbetsskada)

-          TGL Livförsäkring (tjänstegruppslivsförsäkring)

-          TRF Omställningsförsäkring, (motsvarande Trygghetsrådet)

Därtill en finns några mindre försäkringar såsom utlandsförsäkring samt läkemedelsförsäkring.

Om du önskar information eller har frågor rörande försäkringarna i kollektivavtalet eller rörande din pension så har du enligt tecknat avtal med högskolan möjlighet att kontakta försäkringsrådgivare. Kontakta HR funktionen för vidare förmedling.

Högskolan har för tjänsteresor också tecknat avtal med företaget If...
Innan du åker på tjänsteresa bör du därför kontakta HR för erhållande av ett försäkringskort som du tar med dig på resan. Skulle en skada uppstå ska du anmäla detta så snart som möjligt till www.if.se.

Har du frågor om din pension eller försäkringar är du välkommen att kontakta HR funktionen.