Högskolans organisation

Uppgift och mål | Vision Verksamhetsidé Personalidé | Organisation

Röda Korsets Högskolas organisation samt styrande dokument finner du under fliken "Om Oss" på högskolans hemsida. Högskolans Färdplan och dess strategier utgör ett viktigt underlag för att högskolans medarbetare tillsammans går samma väg, i riktning att nå målsättningarna.

Ledord
Ledord för högskolan under kommande åren är:
- Kraftsamling
- Kvalitet
- Globalitet

Vision
Högskolans vision är att utbildning och forskning ska möta framtidens globala utmaningar inom hälsa, vård och välfärd med särskild fokus på utsatthet och ojämlikhet i vår omvärld.

Värderingar
Våra värderingar utgår från:

  • Respekt – Vi ska respektera varandras åsikter och föra en utvecklande och positiv dialog i alla frågor.
  • Tillit – Vi litar på varandras kunskaper och ambitioner.
  • Samarbete – Vi arbetar med varandra mot gemensamma mål.

Personalidé
Röda Korsets Högskolas personalidé är att vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Målet är en arbetsplats med aktiva och motiverade medarbetare som bidrar till högskolans utveckling och som ingår i och bidrar till en positiv arbetsgemenskap präglad av glädje och tillit i en effektiv organisation där alla ges möjlighet till att vidareutvecklas. 

Vi är alla varandras arbetsmiljö och vi utgör själva skillnaden om studenter och vi själva har en god eller dålig arbetsmiljö. Ledord för vårt förhållningssätt är humanitet, opartiskhet, neutralitet, samverkan, aktivt medarbetarskap och gott ledarskap