HemMedarbetarePersonalhandbokenHälso- & sjukvårdsförmåner

Hälso- & sjukvårdsförmåner

Företagshälsovård Hälsokontroll Läkar-, tandläkar- eller andra vårdgivarbesök | Terminalglasögon | Vaccinering | Dokumentcenter

Företagshälsovård

Högskolan har avtal med Feelgood som företagshälsovård. Alla anställda har rätt att söka kontakt med Feelgood vid arbetsrelaterad sjukdom. Maximalt 2 gånger per år kan du själv kontakta företagshälsovården. Inför tredje besöket ska närmaste chef och HR informeras.

Närmaste Feelgood finns i Huddinge på nedan adress:

Feelgood Huddinge
Huddinge Stationsväg 5
huddinge@feelgood.se
Du kan givetvis besöka det Feelgood som du själv önskar, se hemsida för kontaktuppgifter: feelgood.se 
För rådgivning och tidsbokning: 08-505 797 60

Hälsokontroll

Högskolan ger de i personalgruppen som är 40 år eller äldre möjlighet att genomgå en medicinsk hälsokontroll vart 3:e år. Boka din tid genom företagshälsovården, Feelgood och meddela din chef samt HR inför besöket. Frågor om hälsokontrollen besvaras av HR.

Läkar-, tandläkar- eller andra vårdgivarbesök

Om besök hos läkare, annan vårdgivare eller sjukhus för efterbehandling, röntgen, mödravård, specialistklinik vid havandeskap eller annan läkarundersökning som ej går att förlägga till annan tid än arbetstid har Du rätt till permission (kort ledighet med lön). Samma rätt finns vid besök hos tandläkare samt läkare vid akut sjukdom eller olycksfall. Samtliga besök ska dock meddelas närmaste chef för kännedom.

Terminalglasögon

Anställda vid Röda Korsets Högskola har enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift om terminalarbete rätt till synundersökning 1 gång per år. Enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om arbete vid bildskärm (AFS 1998:5) ska arbetsgivaren se till att arbetstagare som normalt arbetar vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgå synundersökning. Arbetsgivaren ska tillhandahålla särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas. Högskolan tillämpar det statliga avtalet. Det innebär att man som medarbetare kan välja mellan följande olika optiker.

1. Synoptik Sweden AB
2. Synologen AB
3. Synsam Drifts AB
4. Specsavers Sweden AB
5. Optik Smart Eyes AB

För att genomföra en terminalglasundersökning krävs en godkänd rekvisition.
För tillsvidareanställd och provanställd personal gör du din beställning via Benify portalen.

Visstidsanställd personal fyller i rekvisitionen själv direkt till den butik som avses (mallar finns i Dokumentcentret). Rekvisitionen ska sedan godkännas av närmaste chef och därefter tar du den med bid besöket. För snabbare hjälp ringer du lämpligen och bokar in tid innan besöket hos den optiker som du önskar besöka. 

Vaccinering

Om du med anledning av tjänsteresa behöver vaccinera dig så har högskolan avtal med Cityakutens Vaccination och Resemedicin. Cityakuten har en förteckning över högskolans personal och kommer således fakturera högskolan efter ditt besök. Inför din resa kan du själv ta kontakt med Cityakuten för tidsbokning: www.cityakuten.se

Ställningstagande till eventuell influensavaccinering på högskolans bekostnad görs årligen av rektor.

Adress till CityAkuten Vaccination & Resemedicin
Holländargatan 4
(1 tr upp vid Hötorget)
111 36 Stockholm


Dokumentcentret