Friskvård

Friskvårdsbidrag 
Högskolan har tecknat avtal med Benify som är en förmånsportal för samtliga av högskolans tillsvidareanställda och provanställda medarbetare. Benify ger dig många förmånliga möjligheter, bl a ett stort utbud av friskvårdsanläggningar. Friskvårdsersättning utbetalas med 2 000 kr per år och anställd coh hanteras via Benify för att därefter därefter utbetalas på din lön. Ersättning utbetalas endast för innevarande år. Observera att för mycket utbetald ersättning under ett år genererar en korrigering i samband med senare löneutbetalning.
Inloggning till portalen sker via medarbetarens Bank Id och ett erhållande av länk som medarbetaren får av Benify. 
Visstidsanställd personal kan registrera sina utlägg direkt i lönesystemet Agda. Ersättning utgår med 2000 kr/år (uträknad för den tid man är anställd).

Träningsmöjlighet på arbetstid
Samtliga medarbetaer har rätt till en timme per vecka för organiserad friskvård på arbetstid. Med organiserad friskvård menas att du deltar i aktivitet arrangerad av någon motionsanläggning eller liknande. 

Friskvårdstimmen kan tas ut under arbetsdagen. Detta förutsatt att aktiviteten inte stör verksamheten och att den inte leder till mertid/övertid. Observera att outnyttjad tid inte kan sparas. I lönerapporteringen noterar du "Friskvård" i syfte och möjlighet att föra statistik.

Dokumentcentret