Arbetstider

Administrativ personal | Lärare Röda dagar, helgdagsaftnar och klämdagar | Dokumentcenter

Administrativ personal

För administrativ personal tillämpas flexibel arbetstid enligt nedan.

Normal arbetstid är mellan kl 08.00-16.30. Flextid är mellan kl. 06:30 och 09:00, 11:00 och 13:00 (lunchflex) samt 15:00 och 18:30. Flexram 06:30 – 18:30. Uppkommen flextid kan endast tas ut under normalarbetstiden och kan efter godkännande av närmaste chef även tas ut som halv- respektive heldag.

Flexsaldot har en begränsning på plus 40 och minus 20 timmar. Avstämningsperioden är en kalendermånad. Vid anställningens upphörande är det Ditt ansvar att se till att flexsaldot är nollställt. Om saldot vid sista avstämningen överstiger noll faller den bort och ingen ersättning utgår. Om saldot vid sista avstämningen understiger noll sker löneavdrag för motsvarande tid. 

Administrativ personal har efter samråd med sin chef möjlighet till arbete hemifrån i en rimlig omfattning.

Lärare 

För lärarpersonal är årsarbetstiden:
1700 timmar för lärare med 35 semesterdagar
1732 timmar för lärare med 31 semesterdagar
1756 timmar för lärare med 28 semesterdagar

Förtroendetid:

Lärarkollegiet har förtroendearbetstid vilket innebär att man som lärare själv reglerar den del av arbetstiden som inte utgör undervisningstid. Om man inte befinner sig på högskolan ska chef informeras om var man  sig och kan nås på under dagen, d.v.s. under normalarbetstiden.

I högskolans ”Riktlinjer fördelning av arbetstid” anges riktlinjer för den övergripande tjänstgöringsplaneringen. Underlaget utgör ramen för planeringen av lärarnas individuella tjänstgöringsplaner.

Röda dagar, helgdagsaftnar och klämdagar

Rektor utser eventuella klämdagar under kalenderåret för administrativ personal. Dessa extra lediga dagar utses under förutsättning att arbetet vid högskola så tillåter. 
För år 2019 har rektor utsett 31 maj, 7 juni, 23 december, 27 december samt 30 december  som klämdagar.   

Som röd helgdag räknas: Juldagen, Annandag jul, Nyårsdagen, Trettondedag jul, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, 1 maj, Kristi Himmelsfärds dag, nationaldagen, midsommardagen och Alla Helgons dag.

Dag före "äkta" röd dag är normalarbetstiden för medarbetare som ej har förtroendetid, 08:00 till 12:00, under förutsättning att arbetet så tillåter. Som halvdagar räknas således: Trettondagsafton, Skärtorsdagen, Valborgsmässoafton, dag före Kristi Himmelsfärds dag, dag före nationaldag och dag före Alla Helgons dag. Därutöver räknas av tradition i Sverige som "röda dagar": Midsommarafton, julafton och nyårsafton. Dag före midsommar-, jul och nyårsafton är ordinarie hel arbetsdag.Dokumentcentret