Om VIL/VFU

VERKSAMHETSINTEGRETAT LÄRANDE/ VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING 

I sjuksköterskeutbildningen ingår verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Syftet med VFU är att studenten ska tillägna sig, tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter samt utveckla ett professionellt och etiskt förhållningssätt. Dessutom ska studenten kunna till-lämpa ett evidensbaserat arbetssätt under sin VFU.

Den verksamhetsförlagda utbildningen omfattar 40 veckor (33 %). Utbildningen består av basal omvårdnad (äldrevård), somatisk vård, psykiatrisk vård/beroendevård, pediatrisk vård, obstetrisk/gynekologisk vård, akutsjukvård, primärvård/vårdcentraler och geriatrisk vård.

Röda Korsets Högskola har verksamhetsförlagd utbildning på framförallt Karolinska Universitetssjukhuset och inom Stockholms läns sjukvårdsområde.

För mer info se Checklista inför VFU