Checklista inför VFU

Nedan finner ni studenter en checklista med viktig information att ta del av inför, under och efter er VFU-placering. 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att höra av er till oss på vfuadm@rkh.se

Inför er VFU-placering

Önskemål inför VFU

Eventuella önskemål skickas in varje termin via önskemålsformuläret på RKHs hemsida, vi meddelar er under terminen när det är dags att önska.

Vid fördelning av verksamhetsförlagda utbildningsplatser beaktas era tidigare utbildningsplatser, utbildningsplatsens inriktning och er resväg utifrån den adress som finns registrerad i LADOK.

Ni har möjlighet att önska inriktning på er VFU-placering, dvs. om ni t.ex. är intresserad av att göra er VFU-placering på en medicinsk vårdavdelning kan detta tillgodoses om möjligheten finns under den aktuella VFU-perioden. Ni kan även önska att inte vara inom en viss inriktning.

I formuläret kan även anges särskilda önskemål vid fördelningen av VFU-placeringar, t ex om ni är ensamstående med små barn och behöver en VFU-placering nära hemmet.

Observera att önskemålen bara gäller en termin och en ny ansökan via länken till formuläret behöver göras inför varje aktuell termin

Observera även att det inte är ett måste att önska utan det är bara om ni själva vill, ni som inte gör det får självfallet en VFU-placering ändå.

Nedan följer information om inom vilka inriktningar ni kan önska inom respektive termin:

VFU-plats önskemål inför T2:

Termin 2 har en fyra veckor lång VFU-period inom vård och omsorgsboende eller geriatrik.

Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.

Ni får möjlighet att önska inriktning vård och omsorgsboende eller geriatrik.

VFU-plats önskemål inför T3:

Termin 3, har en sju veckor lång VFU-period inom somatiskvård

VFU-platserna är förlagda på  KS Solna (Karolinska Universitetssjukhuset Solna), alternativt KS Huddinge (Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge).

Ni får möjlighet att önska inriktning medicin eller kirurgi

De flesta vårdenheterna handleder enligt handledningsmodellen studentenhet med peer learning. Ni kan förbereda er inför VFU genom att gå in och läsa kring studentenhet med peer learning här http://www.cku-sthlm.se/studentenhet-med-peer-learning/ 

VFU-plats önskemål inför T4:

Under termin 4 kommer ni att gå ut inom två inriktningar och VFU-perioder, psykiatri och gynekologi/pediatrik:

Psykiatri: har en fyra veckor lång VFU-period

VFU platserna är förlagda på olika sjukhus/verksamheter inom SLL

Ni får möjlighet att önska inriktning tex inom psykos, rättspsyk, allmänpsyk, ångest syndrom, personlighetssyndrom, utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, BUP

Gynekologi eller pediatrik: har en fyra veckor lång VFU-period

VFU platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge, Astrid Lindgrens barnsjukhus

Ni får möjlighet att önska inriktning gynekologi eller pediatrik

VFU-plats önskemål inför T5:

Under termin 5 kommer ni att gå ut inom två inriktningar och VFU-perioder, akutsjukvård och primärvård (vårdcentral)

Under termin 5 ingår även valbara kurser, i en av kurserna kommer ni att få genomföra fältstudier- mer information om valbara kurser kommer innan kursstart.

Akutsjukvård: har en fyra veckor lång VFU-period

Akutsjukvårdsplatserna är förlagda på KS Solna/Huddinge

Observera att i denna kurs kan ni önska två av fyra inriktningar inom akutsjukvård: intensivvård, akutmottagning, operation och anestesi där ni då går två veckor på ena inriktningen och två veckor på den andra inriktningen.

Ni får möjlighet att önska inriktning intensivvård, akutmottagning, operation, anestesin.

Primärvård: har en fyra veckor lång VFU-period

Primärvårdsplatserna är förlagda runt våra AVC (akademiska vårdcentraler) dvs Hässelby AVC, Jakobsbergs AVC, Huddinge AVC även enstaka platser centralt/ söderort

Ni får möjlighet att önska om ni har särskilda önskemål tex ensamstående med småbarn, men här finns ingen speciell inriktning att önska.

Observera att ni inte kan önska placering på den vårdcentral där ni är listade.

Viktigt att känna till är att i primärvården så förekommer hembesök och att det då inte är möjligt för studenter att köra verksamhetens bilar själva.

Detta då varken högskolans eller verksamhetens försäkring täcker detta.

VFU-plats önskemål inför T6:

Somatiskvård eller geriatrisk vård eller vård och omsorgsboende eller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) eller palliativ vård (vård i livets slutskede):

har en sex veckor lång VFU period

Somatiskvård-VFU platserna är förlagda på KS Solna/Huddinge

Geriatrisk vård/vård och omsorgsboende/ASIH och palliativ vård: Vi har stor spridning på VFU-platserna runt om i Stockholm.

Ni får möjlighet att önska somatiskvård, geriatrisk vård, vård och omsorgsboende, ASIH eller palliativ vård

KliPP

KLiPP är Region Stockholms webbaserade kliniska placeringsprogram för verksamhetsförlagda utbildningsplatser

Här finner ni information om tidigare och nuvarande VFU-placeringar inom Region Stockholm, information om kontaktpersoner till VFU-platsen, adress, e-postadress och telefonnummer mm

När vi har fördelat VFU-platserna kan ni som har fått en VFU-placering inom Region Stockholm se er placering i KliPP

För er som får en placering inom kommunen (tex vård och omsorgboende) kommer ert förslag på VFU-placering att mailas ut till er, så det är viktigt att ni har er mailadress uppdaterad i Ladok

Vi meddelar er alla när förslag på VFU-platserna är klara- ambitionen är att alla som går ut först på terminen får sina förslag innan jul/sommaren resten får sina förslag under terminens gång.

För att logga in i KLIPP använder ni er mailadress som användarnamn och lösenordet bytut (byt sedan ut detta lösenord när du loggar in första gången) - se manual nedan där ni även hittar länken till KliPP. 

KLIPP manual för studenter

Vid ev frågor kring KliPP vänligen maila oss på vfuadm@rkh.se så hjälper vi er vidare

Adressuppgifter och mailadress i LADOK:

Kom ihåg att uppdatera er adress och mailadress genom att maila till vfuadm@rkh.se och i Ladok om ni har flyttat el bytt mailadress.

Har ni en tillfällig adress kan ni också uppge detta till vfuadm@rkh.se och i Ladok.

Namnskylt:

Dessa delas ut första veckorna inför första VFU placering av kursansvarig.

Vid behov av en ny namnskylt kan dessa köpas i expeditionen under exp.tider mot en kostnad på 100 kr

JoBSH och E-tjänstekort:

JoBSH är en grundläggande webbutbildning i journalhantering, bemötande, sekretess och hygien. 
Kursen riktar sig till samtliga studenter som ska inleda sin VFU.

JoBSH är obligatorisk för samtliga studenter att genomföra för att tillhandahålla ett E-tjänstekort.

E-tjänstekortet innehåller information om din tjänsteidentitet och kan användas för säker inloggning på datorer samt inloggning till journalsystem och administrativa system under VFU.

Om du redan har ett eTjänstekort med foto utfärdat av Stockholms läns landsting behöver du inte ordna ett nytt kort.

Men du behöver ändå genomföra JoBSH för att tillgodogöra dig kunskaperna kring journalhantering, bemötande, sekretess och hygien.

Beslutet om eTjänstekort är taget i Landstingsfullmäktige (SPP 1073) och är baserat på:

  • krav från Datainspektionen
  • nationella IT-strategin
  • den nya patientdatalagen

Viktigt att JoBSH genomförs så snart som möjligt i T1- och att ni hämtar ut ert E-tjänstekort senast 3 månader efter godkänt resultat.

E-tjänstekort beställningen som går iväg automatiskt efter godkänt resultat i JoBSH ligger kvar 3 månader sedan makuleras denna.

Vänligen läs nedan information"Information om JoBSH"och"Information om ditt E-tjänstekort" från Region Stockholm noga.

Till JoBSH loggar ni in med ert RKH-konto

Länk till JoBSH: https://lartorget.sll.se

För frågor el ev problem med inloggning i JoBSH vänligen kontakta servicedesk@rkh.se

Frågor el ev problem kring utbildningen JoBSH vänligen kontakta lartorget@sll.se

Vid frågor ang ditt E-tjänstekort vänligen maila vfuadm@rkh.se

OBS! Det är alltid AKA/studentansvarig som aktiverar ert E-tjänstekort på respektive avdelning strax innan VFU-start

Du kan läsa mer om VFU hos Region Stockholm https://www.sll.se/jobb-1/Verksamhetsintegrerat-larande/for-dig-som-ar-hogskolestuderande/

Information om dörrkoder Nya Karolinska Sjukhuset (NKS):

Till många avdelningar på Nya Karolinska Sjukhuset krävs det en dörrkod. När ni blivit insläppta på er avdelning på NKS kan ni direkt gå till en dator för att logga in er på "Navet" för att aktivera en dörrkod till ert E-tjänstekort. 
1. Logga in dig på datorn med ditt e-tjänstekort 
2. Gå in på Navet: https://navet.karolinska.se/MSMSelfService/default.aspx 
3. Klicka på "Mina behörigheter" överst i högra hörnet. 
4. Kontrollera dina tilldelade behörigheter t ex: Allmänna ytor, Gemensamma ytor och Personalkläder för U-huset . 
5. För att byta "PIN-kod" (dörrkod) till E-tjänstekortet, klicka på knappen "Byt dörrkod hus U (NKS). 
6. Ange din dörrkod i dialogrutan och klicka OK. Koden gäller de ställen som du tilldelats behörighet och aktiveras efter 15 minuter.

Om det ändå är något som inte fungerar, vänligen ring Navet, tel: 08-585 81 000 el kontakta din AKA/studentansvarig på avdelningen

För mer information vänligen läs manualen Manual för dörrkod NKS

Hälsodeklaration 

Sedan våren 2018 är kraven för hälsodeklarationen skärpta och gäller studenter som ska ut på verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Syftet är att förhindra smittspridning. Studenter som ska ut i VFU ska därför, precis som all vårdpersonal, fylla i och lämna in en hälsodeklaration digitalt (ni loggar in med ert personnummer) och i förekommande fall genomgå en hälsoundersökning. Hälsoundersökning kan vara t.ex. uteslutande av TB, MRSA screening, vaccination eller läkarbesök. Läs mer om detta i Canvas.

Ni hittar länk till hälsodeklaration och info kring detta i: Canvas, ”RKH Hjälp för studenter” sök i alla kurser så bör ni se den, där finner ni

”information till studenter” och ”Hälsodeklaration” klicka på den.

Kontakta din VFU-placering

Ta kontakt med din VFU-placering senast 2 veckor innan VFU-start för mer information gällande schema m.m.

Studieuppehåll:

Vid funderingar på studieuppehåll vänligen kontakta studievägledare studievagledning@rkh.se snarast. Observera att ni behöver meddela ev uppehåll senast 3 veckor innan VFU-start, detta så att vi inte ska behöva betala för platser som sedan inte utnyttjas och som kan gå till andra studenter som kan sakna platser.

Under din VFU-placering

Kursplan:

Ta med kursplan och bedömningsformulär till VFU-placeringen. Använd gärna den som underlag när du och din handledare diskuterar förväntningar och mål med placeringen.

Närvaro och bedömningsformulär:

Ta med närvarorapport till VFU-placeringen.

Närvarorapport under VFU

Attendance list during field studies

Ta med bedömningsformulär till VFU-placeringen.

https://www.rkh.se/student/verksamhetsforlagd-utbildning/for-handledare/

I händelse av kränkande särbehandling och trakasserier under VIL/VFU

Läs informationen om från Region Stockholm för er kännedom, följ länken nedan:

https://www.sll.se/globalassets/7.-jobb-och-personal/verksamhetsintegrerat-larande/trakasserier_studenter_webb.pdf 

Efter din VFU-placering

Lämna in närvarorapport samt bedömningsformulär senast en vecka efter avslutade VFU till kursansvarig.

För mer specifik information se information inom respektive kurs i Canvas.

Ersättning

Samtliga VFU-placeringar får ersättning för att ta emot studenter från Röda Korsets Högskola.

För år 2020 är ersättningen på 1622 kr/student/vecka

Vid eventuella frågor är ni alltid välkomna att höra av er till oss på vfuadm@rkh.se 

Lycka till!