Vanliga frågor

Vanliga frågor och studievägledningens svar. För dig som har frågor kring ansökan till Röda Korsets Högskola och för dig som redan studerar på sjuksköterskeprogrammet eller någon av specialistsjuksköterskeprogrammen.

Sjuksköterskeprogrammet

Jag vill få information om sjuksköterskeprogrammet vid Röda Korsets Högskola

Information om sjuksköterskeprogrammet 

Behöver du kompletterande information, välkommen att kontakta studievägledaren: 

Du som studerar på Röda Korsets Högskola har möjlighet att boka personliga besök hos studievägledaren.

Studierektor Inger Wallin Lundell svarar på frågor om sjuksköterskeprogrammet:

När kan jag ansöka till sjuksköterskeprogrammet?

Vi har antagning till sjuksköterskeprogrammet till både höst- och vårtermin. Ansökan gör du på www.antagning.se.  Där finns datum för sista ansökningsdag.

Vilken behörighet krävs?

Behörighetskraven till sjuksköterskeprogrammet 

Vad är reell kompetens och hur ansöker man om det?

Om reell kompetens  

Vad kan jag göra för att öka mina chanser att bli antagen?

Om dina betyg (ditt meritvärde) inte räcker till för att bli antagen kan du öka dina möjligheter genom att skriva högskoleprovet. Det ges en gång per termin.

Fakta om högskoleprovet på studera.nu

Var gör man VFU (verksamhetsförlagd utbildning /praktik)?

Den verksamhetsförlagda utbildningen gör du på sjukhus framför allt Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna och inom öppenvårdsmottagningar samt kommunal hälso- och sjukvård inom Stockholms län.

Var finns uppgifter om antagningsstatistik?

Antagningsstatistik på uhr.se 

Kan jag läsa in behörigheten i Matte 2a/2b/2c eller Naturkunskap 2 samtidigt som jag studerar på termin 1 på sjuksköterskeprogrammet?

Nej, det är inte möjligt då du måste vara grundläggande och särskilt behörig när du ansöker till sjuksköterskeprogrammet och senast till sista kompletteringsdag.

Viktiga datum på antagning.se

Kan Naturkunskap B/Naturkunskap 2 ersättas av andra kurser och vilka?

Om olika möjligheter att ersätta Naturkunskap 2 på antagning.se 

Byte av studieort/högskola till Röda Korsets Högskola och tillgodoräknande av tidigare studier

Vid byte till Röda Korsets Högskola behöver du ansöka på nytt på www.antagning.se. Om/när du har blivit antagen kan du ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Utbildningsplanerna mellan högskolorna skiljer sig åt.

Det kan ta några veckor för oss att gå igenom din ansökan om tillgodoräknande. I väntan på det får du följa undervisning i bland annat rödakorskunskap och eventuellt mer för att sedan använda din första termin på Röda Korsets Högskola till att följa och examineras i de moduler som du inte beviljas tillgodoräknade för. Först efterföljande termin kan du få studera på högre termin utifrån ditt tillgodoräknande.

Blankett för ansökan om tillgodoräknande och riktlinjer för tillgodoräknande av tidigare studier 

Kan jag arbeta extra under min utbildningstid till sjuksköterska?

Sjuksköterskeprogrammet ges endast som heltidsstudier. Studierna är tidskrävande så du bör räkna med minst 40 timmars studier per vecka.

Jag har funktionsvariation och vill boka tid med samordnaren för studenter med funktionsvariation för att få information om det kompensatoriska, pedagogiska stöd för studier som Röda Korsets Högskola erbjuder

Studievägledaren är också samordnare för studenter med funktionsvariation. Mejla eller ring:

Om det kompensatoriska, pedagogiska stöd som Röda Korsets Högskola erbjuder studenter 

Vilka studieresultat måste jag ha för att kunna flyttas upp till högre termin?

Tillträdesbestämmelserna finns beskrivna i programmets utbildningsplan

Kan jag ta studieuppehåll för till exempel föräldraledighet under min studietid?

Det finns möjlighet att ta studieuppehåll under din studietid. Under termin 1 på sjuksköterskeprogrammet beviljas dock inget studieuppehåll.

Platsgaranti för återupptag av studier ges vid föräldraledighet i samband med barns födelse och vid egen sjukdom.

Övriga erbjuds plats för återupptag av studier i mån av plats. Blankett för ansökan om studieuppehåll ska vara inkommen senast 15 april/15 november vid planerat studieuppehåll.

För behov av studieuppehåll som uppkommer under terminen kontakta studievägledaren och skicka in blankett för ansökan om studieuppehåll. https://www.rkh.se/contentassets/6b3e520d48824c5ab918910d8a809e96/ansokan-studieuppehall-alt-forlangning.pdf 


Blanketten för ansökan om återupptag av studier ska vara inkommen senast 10 mars inför återupptag på hösttermin/10 september inför återupptag på vårtermin.
https://www.rkh.se/contentassets/6b3e520d48824c5ab918910d8a809e96/ansokan-om-aterupptag---200225.pdf 

Specialistsjuksköterskeprogram

Jag vill få information om specialistsjuksköterskeprogram vid Röda Korsets Högskola

Om specialistsjuksköterskeprogram vid Röda Korsets Högskola

Behöver du kompletterande information, välkommen att kontakta studievägledaren: 

Studierektor Inger Wallin Lundell svarar på frågor om specialistsjuksköterskeprogrammet:

Du kan även kontakta programansvarig:

När kan jag ansöka till specialistsjuksköterskeprogram?

Vi har antagning till specialistsjuksköterskeprogrammen en gång om året till höstterminen.

Ansökan gör du genom www.antagning.se  Där finns även datum för sista ansökningsdag.

Vilken behörighet krävs?

Behörighetskraven finns beskrivna för respektive program:

Specialistsjuksköterskeprogrammet infektionssjukvård 

Specialistsjuksköterskeprogram intensivvård 

Specialistsjuksköterskeprogram psykiatrisk vård 

Jag har funktionsvariation och vill boka tid med samordnaren för studenter med funktionsvariation för att få information om det kompensatoriska, pedagogiska stöd för studier som Röda Korsets Högskola erbjuder

Studievägledaren är också samordnare för studenter med funktionsvariation. Mejla eller ring:

Om det kompensatoriska, pedagogiska stöd som Röda Korsets Högskola erbjuder studenter 

Hur ansöker jag om tillgodoräknande av tidigare studier?

Blankett för ansökan om tillgodoräknande och riktlinjer för tillgodoräknande av tidigare studier: https://www.rkh.se/contentassets/6b3e520d48824c5ab918910d8a809e96/ansokan-om-tillgodoraknande_blankett_web2.pdf

Kan jag ta studieuppehåll för till exempel föräldraledighet under min studietid?
Det finns möjlighet att ta studieuppehåll under din studietid. Platsgaranti för återupptag av studier ges vid föräldraledighet i samband med barns födelse och vid egen sjukdom.

Övriga erbjuds plats för återupptag i mån av plats.

Blankett för ansökan om studieuppehåll ska vara inkommen senast 15 april/15 november vid planerat studieuppehåll. För behov av studieuppehåll som uppkommer under terminen kontakta studievägledaren och skicka in blankett för ansökan om studieuppehåll:
https://www.rkh.se/contentassets/6b3e520d48824c5ab918910d8a809e96/ansokan-studieuppehall-alt-forlangning.pdf

Blanketten för ansökan om återupptag av studier ska vara inkommen senast:

  • 10 mars inför återupptag på hösttermin
  • 10 september inför återupptag på vårtermin.

https://www.rkh.se/contentassets/6b3e520d48824c5ab918910d8a809e96/ansokan-om-aterupptag---200225.pdf