Studenthälsan och vaccination

Studenthälsan och information om vaccinationer

Högskolan har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet samt CityAkutens vaccinationsmottagning.

Studenthälsan vid Karolinska Institutet

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria. Studsenthälsan arbetar bland annat med information om och stöd vid frågor som rör:

  • Livsstil
  • Individuella kontakter och samtal
  • Gruppverksamhet och seminarier
  • MRSA-screening (inför verksamhetsförlagd utbildning)
  • Arbetsskada/Stickskada 
  • Vaccinationer
  • Frågor om tuberkulos och hepatit B

Mer information via denna länk: Studenthälsan

CityAkutens vaccinationsmottagning

Högskolan erbjuder vaccination till dig som är student, via CityAkutens vaccinatinsmottagning, för mer information: Vaccination för studenter