Studenthälsan

Studenthälsan och information om vaccinationer

Högskolan har avtal med Studenthälsan vid Karolinska Institutet samt CityAkutens vaccinationsmottagning.

Studenthälsan vid Karolinska Institutet

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria. Studsenthälsan arbetar bland annat med information om och stöd vid frågor som rör:

 Studenthälsan informerar ht 2020.pdf    

  • Livsstil
  • Individuella kontakter och samtal
  • Gruppverksamhet och seminarier
  • MRSA-screening (inför verksamhetsförlagd utbildning)
  • Arbetsskada/Stickskada Stickskador - vad göra_20200904.docx
    https://webhelp.episerver.com/18-3/getting-started/logging-in.h
  • Vaccinationer
  • Frågor om tuberkulos och hepatit B

CityAkutens vaccinationsmottagning

Högskolan erbjuder vaccination till dig som är student, via CityAkutens vaccinatinsmottagning, för mer information: Vaccination för studenter

200904