Utbildningsadministrationen

Du är välkommen att kontakta Utbildningsadministrationen  (utbadm@rkh.se) kring nedanstående: 

  • Om du har frågor om registrering och studieresultat 

  • Om du har frågor rörande om-/resttentamen