Utbildningsadministrationen

Välkommen att kontakta Utbildningsadministrationen kring nedanstående: 

  • Om du har frågor om registrering och studieresultat 

  • Om du har frågor rörande om-/resttentamen

E-post: utbadm@rkh.se