Studievägledning

Du är välkommen att kontakta studievägledaren om du har frågor eller funderingar kring nedanstående:

  • Om du har frågor kring utbildningarna och studierna på Röda Korsets Högskola 

  • Om du har allmänna frågor om högskolestudier

  • Om du är osäker på ditt studie- och yrkesval

  • Om du har frågor kring behörighet eller hur du gör för att ansöka Studievägledaren är också samordnare för studenter med funktionsnedsättning. 

Hör av dig om du har behov av pedagogiskt stöd i studierna, gärna redan innan terminsstart.

Du hittar blanketter här