Studera med funktionsvariation

Student med funktionsvariation vid Röda Korsets Högskola erbjuds särskilt, pedagogiskt stöd för sina studier.

Med funktionsvariation menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (Diskrimineringslagen).

Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsvariation.

Högskolans samordnare för studenter med funktionsvariation Gerd Johansson Hellman utformar och beviljar det särskilda, pedagogiska stödet i samråd med studenten samt utfärdar ett intyg. Funktionsvariation styrks genom intyg/utlåtande.

Välkommen att kontakta samordnaren för studenter med funktionsvariation i samband med studiestarten studievagledning@rkh.se  

Du anmäler själv inför varje skriftligt examinationstillfälle viken/vilka av de beviljade stödformerna som du önskar genom utbadm@rkh.se

Röda Korsets Högskola erbjuder följande stöd

  • Anteckningshjälp, en studiekamrat antecknar mot ersättning
  • Extrakopior
  • Förlängd tid vid skriftlig examination (ej hemtentamen)
  • Datorstöd vid skriftliga examinationer
  • Skriftlig examination i liten grupp/mindre lokal
  • Anpassad kurslitteratur, t ex talbok via biblioteket på Södertörns högskola talbok@sh.se
  • Hörselslingor finns i utvalda lärosalar
  • Bibliotekets hjälp och stöd