Välkommen som ny student!

Praktisk information till dig som är ny student på Röda Korsets Högskola

 

Coronainformation

Röda Korsets Högskola följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. När du vistas i högskolans lokaler förutsätts du vara frisk. Högskolan anpassar lokalerna och undervisningen så att det ska gå att hålla avstånd men vi måste alla hjälpas åt så att det inte uppstår trängsel.

Registering

Registrering är obligatoriskt för alla studenter på Röda Korsets Högskola. Du ska registrera dig inför varje termin som du ska studera. Du registrerar dig i Student-LadokInformation om hur du som är antagen till en utbildning hos oss ska göra för att registrera dig på din första kurs höstterminen 2020 kommer du att få i kallelsen som vi skickar till dig via mejl.

Upprop och introduktion

Upprop med introduktion är obligatoriskt för nya studenter på sjuksköterskeprogrammet. Inför studiestarten HT20 är introduktionen för sjuksköterskeprogrammet  tisdagen den 25 augusti och för specialistsjuksköterskeprogrammen onsdag den 26 augusti. Exakt tid meddelas senare, i kallelsen som du får via mejl.

Schema

När du har registrerat dig på den första kursen i Ladok (se Ladok för studenter) och fått en inbjudan till lärplattformen Canvas (se Lärplattformen Canvas) så kommer du att hitta ett detaljerat schema för dina studier där, så snart lärarna är klara med planeringen av hela schemat. Undervisningen sker dagtid och det kan innebära mellan klockan 08:00 och klockan 18:00, måndag till fredag. Ett preliminärt schema för terminens första veckor hittar du här.

Många av kurserna inom våra program på Röda Korsets Högskola innehåller VFU, verksamhetsförlagd utbildning, också ofta kallad praktik. Under praktiken kan helt andra tider gälla, beroende på verksamheten där du är placerad.

Kurs- samt utbildningsplan och kurslitteratur

Utbildningsplanen för din utbildning och kursplanerna för de kurser som ingår i din utbildning finns att hitta på högskolans hemsida här. Där du hittar kursplanen finns också litteraturlistan för kursen.

Vad är Ladok?

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation där kan du registrera dig på kurser, se resultat och hämta intyg och mycket mer. Systemet används på de flesta universitet och högskolor i Sverige.

Ladok för studenter

Som student på Röda Korsets Högskola kan du via Student-Ladok själv kontrollera dina personuppgifter, dina kursregistreringar och studieresultat. I Ladok ska du anmäla dig till de salstentor som du ska skriva. I Ladok kan du också själv göra ditt resultatintyg över alla dina godkända kurser och prov som pdf-dokument. Och du kan skriva ut ett registreringsintyg för att intyga att du är student hos oss. De elektroniska dokument som du skapar kommer att gå att verifiera för den som tar emot dem, också elektroniskt.

Lärplattformen Canvas

Röda Korsets Högskolas lärplattform heter Canvas. Där finns det allra mesta av den information du behöver runt din kurs. Lärarna som du har gör detaljerade scheman där. Det finns information om när och hur du ska lämna in dina skriftliga uppgifter. Och du kan kommunicera med dina lärare och de andra studenterna på din kurs.
Här hittar du praktisk information. 

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket på Röda Korsets Högskola är svenska men undervisning på engelska på kurser och moduler (delar av kurser) förekommer.

Studievägledning (stöd till studenter med funktionsvariation, tillgodoräknanden, anstånd med studiestarten mm)  

Du är välkommen att kontakta studievägledare om du har frågor kring din utbildning och kring högskolestudier. studievagledning@rkh.se  Tfn: 08-587 516 17 alt. 08-587 516 71.

Studievägledarna är också samordnare för studenter med funktionsvariation och beviljar kompensatoriskt pedagogiskt stöd i studierna. Funktionsvariation ska styrkas med intyg. Du är välkommen att boka tid i samband med terminsstarten.

Om du har läst på universitet eller högskola tidigare och kanske till och med på en sjuksköterskeutbildning så har du möjlighet att ansöka om tillgodoräknande av tidigare studier. Blankett och högskolans riktlinjer för tillgodoräknanden hittar du här.

Har du blivit antagen till en utbildning men på grund av särskilda skäl (sociala, medicinska eller andra särskilda omständigheter, exempelvis vård av barn, militärtjänstgöring, studentfackliga uppdrag) inte kan påbörja studierna vid aktuell tidpunkt kan du ansöka om anstånd med studiestarten. Ansökan om anstånd skickas per mejl till studievagledning@rkh.se i god tid. I god tid betyder i det här fallet innan registreringen stänger och innan terminen börjar.

Öppettider

Under terminstider har högskolan öppet vardagar mellan klockan 08:00 och 16:00.

Terminstider

Höstterminen 2020 börjar måndagen den 31 augusti. 


Alla tider för kommande terminer hittar du på hemsidan här.

Ditt RKH-kort

Ditt passerkort är delvis till för att komma in i huset. Kortet används också för att kunna skriva ut på högskolan (mer info nedan). Passerkortet kan du kvittera ut, mot uppvisande av legitimation, i samband med introduktionen som vi ska ha veckan före terminsstart.

Utskrifter och skrivare

Som ny student är det viktigt att du registerar ditt kort i skrivaren, detta behöver du endast göra en gång. Studentskrivaren finns i skrivarrummet bakom expeditionen på plan 5 vid huvudentrén. Lägg ditt kort på kortläsaren därefter kommer en inloggningsruta upp där du skriver in ditt användarnamn utan @rkh.se (t.ex demohk19), skriv in ditt lösenord och klicka sedan på "Login". Klart! Nu kan du logga in på skrivaren med ditt passerkort.

Varje termin får du skriva ut 200 pappersark, det går inte att spara till nästa termin! För att skriva ut så bifogar du i ett tomt mejl det du vill skriva ut (PDF eller Word etc.) och skickar mejlet till printme@rkh.se (Observera att du måste skriva ut med det konto som du har registerat i Ladok och på högskolan)

Inloggning och användarkonto

Studenter vid Röda Korsets Högskola har två användarkonton. Ett konto som hanterar all inloggning i system (högskole-/RKH-konto) och ett som används för eduroam (trådlöst nätverk). 

När du blir antagen som student etableras ditt användarkonto automatiskt med hjälp av den information som finns i antagningssystemet.  

Ditt högskole-/RKH-konto används för att logga in på följande tjänster: 

  • Office 365 
  • Skrivare 
  • Ladok 
  • JobSH 
  • DiVA  
  • Canvas  

Hur ser ett högskole-/RKH-konto ut?  

Ditt högskolekonto ser ut som <användarnamn>@rkh.se  

Trådlöst nätverk - eduroam

På RKH finns det trådlösa nätverket "eduroam". Då Röda Korsets Högskola är med i det internationella eduroam-nätverket så är det även möjligt för dig som student att koppla upp dig på eduroam på andra campus både inrikes och utrikes. Eduroam finns även på flygplatser, tågstationer, bibliotek med mera.

En fullständig karta över platser där eduroam finns tillgängligt hittar du här.

Biblioteket och studieverkstan

Röda Korsets Högskolas bibliotek delas med Södertörns högskolas bibliotek. I biblioteket finns också studieverkstan som håller kurser och föreläsningar och ger handledning i skrivande, talande och studieteknik.  Information från och om biblioteket hittar du på Södertörns högskolas hemsida här. Information om studieverkstan hittar du här.

Studentkåren

Högskolans studentkår heter RKHSK, Röda Korsets Högskolas studentkår. Studentkårens styrelse består av studenter på våra utbildningar. Du kommer att kunna träffa dem på plats i högskolans lokaler, bland annat i kårens eget rum. Men du kan också träffa dem på Facebook här.

Studenthälsan

Studenthälsan är till för dig som studerar vid Röda Korsets Högskola och alla besök är kostnadsfria. Mer information finns på Karolinska institutets hemsida här.

Kontakter

utbadm@rkh.se svarar till exempel på frågor om registrering, Ladok och administration runt tentamen.

vfuadm@rkh.se svarar på administrativa frågor gällande verksamhetsförlagd utbildning, vfu, och på frågor runt vfu-placeringarna under utbildningen.

ic@rkh.se svarar på frågor om utbytesstudier.

servicedesk@rkh.se svarar bland annat på it-frågor och lokalfrågor.