Kursplanearkiv

HT2019

T1 H16101 KP Omvårdnad och hälsa 30hp (ht19).pdf

T1 H16101 Kurslitteratur Omvårdnad och hälsa 30hp (ht19).pdf

T2 H16102 KP Vetenskap och vårdande 30 hp (ht19).pdf

T2 H16102 Kurslitteratur Vetenskap och vårdande 30hp (ht19).pdf

T3 H16003 KP Global omvårdnad och ohälsa 30 hp (ht19).pdf

T3 H16003 Kurslitteratur Global omvårdnad och ohälsa 30hp (ht19).pdf

T4 H16004 KP Vetenskap och hälsoarbete 30hp (ht19).pdf

T4 H16004 Kurslitteratur Vetenskap och hälsoarbete 30hp (ht19).pdf

T5 H16105 KP Etik och ledarskap i global omvårdnad 22,5 hp (ht19).pdf

T5 H16105 Kurslitteratur Etik och ledarskap i global omvårdnad 22.5hp (ht19).pdf

T5 GNGH18 Course literature Global nursing theory and approach for future nurses 7.5 (ht19).pdf

T5 GNGH18 Course Syllabus Global nursing theory and approach for future nurses 7.5 credits (ht19).pdf

T5 MDEH19 KP Medicinsk teknik, digitalisering och e-hälsa 7,5hp (ht19).pdf

T5 MDEH19 Kurslitteratur Medicinsk teknik, digitalisering och e-hälsa 7,5hp (ht19).pdf

T5 SVOH18 KP Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete 7,5 hp (ht19).pdf

T5 SVOH18 Kurslitteratur Sexualitet och sexuell hälsa inom vård omsorgs- och hälsoarbete 7,5 hp (ht19).pdf

T6 H16006 KP Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete 15hp (ht19).pdf

T6 H16006 Kurslitteratur Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete 15hp (ht19).pdf

T6 H16007 KP Examensarbete i omvårdnad 15hp (ht19).pdf

T6 H16007 Kurslitteratur Examensarbete i omvårdnad (ht19).pdf