Utbildningsplaner och kursplaner

Utbildningsplaner

Utbildningsplan sjuksköterskeprogrammet.pdf

Utbildningsplan inriktning infektionssjukvård VAINF.pdf

Utbildningsplan inriktning Intensivvård VAIVA.pdf

Utbildningsplan inriktning psykiatrisk vård VAPSY.pdf

T1

T1 H16101 KP Omvårdnad och hälsa 30hp (ht20).pdf

T1 H16101 Kurslitteratur Omvårdnad och hälsa 30hp (ht20).pdf

T2

T2 H16102 KP Vetenskap och vårdande 30 hp (ht20).pdf

T2 H16102 Kurslitteratur Vetenskap och vårdande 30hp (ht20).pdf

T3

T3 H16003 KP Global omvårdnad och ohälsa 30hp (ht20).pdf

T3 H16003 Kurslitteratur Global omvårdnad och ohälsa 30hp (ht20).pdf

T4

T4 H16004 KP Vetenskap och hälsoarbete 30hp (ht20).pdf

T4 H16004 Kurslitteratur Vetenskap och hälsoarbete 30hp (ht20).pdf

T5

T5 H16105 Etik och Ledarskap i global omvårdnad 22,5hp (ht20).pdf

T5 H16105 Kurslitteratur Etik och ledarskap i global omvårdnad 22,5hp (ht20).pdf

T5 GNGH18 Course Syllabus Global nursing theory and approach for future nurses 7.5 credits (ht20).pdf

T5 GNGH18 Course literature Global nursing theory and approach for future nurses 7.5 (ht20).pdf

T5 MDEH19 KP Medicinsk teknik digitalisering och e-hälsa 7,5 hp (ht20).pdf

T5 MDEH19 Kurslitteratur Medicinsk teknik, digitalisering och e-hälsa 7,5hp (ht20).pdf

T5 SVOH18 KP Sexualitet och sexuell hälsa inom vård omsorgs- och hälsoarbete 7,5 hp (ht20).pdf

T5 SVOH18 Kurslitteratur Sexualitet och sexuell hälsa inom vård omsorgs- och hälsoarbete 7,5 hp (ht20).pdf

INSV14 Syllabus Course for studies abroad.pdf

INSV14 Required reading Course for studies abroad.pdf

T6

T6 H16007 KP Examensarbete i omvårdnad 15hp (ht20).pdf

T6 H16007 Kurslitteratur Examensarbete i omvårdnad 15hp (ht20).pdf

T6 H16008 KP Fördjupning i omvårdnad och förbättringskunskap 15hp (ht20).pdf

T6 H16008 Kurslitteratur Fördjupning i omvårdnad och förbättringskunskap 15hp (ht20).pdf

Specialistutbildningar

VT19 VETME1 Kurslitteratur Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (vt19)
VT19 VETME1 KP Vetenskapsteori och vetenskaplig metod (vt19)

VT19 MAGEX1 Kurslitteratur Examensarbete i omvårdnad (vt19)
VT19 MAGEX1 KP Examensarbete i omvårdnad (vt19)

VT19 Kurslitteratur Perspektiv på profession ledarskap och utveckling
VT19 KP Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling

HT20 PPLEDA KP Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling 7,5hp (ht20).pdf

HT20 PPLEDA Kurslitteratur Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling 7,5 hp (ht20).pdf

HT19 VETME1 KP Vetenskapsteori och vetenskaplig metod (ht19)
HT19 VETME1 Kurslitteratur Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp (ht19)

HT19 PSYAB1 KP Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa (ht19)
HT19 PSYAB1 Kurslitteratur Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa  (ht19)

HT20 INFK01 Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukdomar 15hp (ht20).pdf

HT20 INFK Kurslitteratur Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid infektionssjukdomar (ht20).pdf

KP PSYHAN Handledning inom omvårdnad och i verksamhetsförlagd utbildning (vt20).pdf

KP PSYDH1 Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA-I diagnostik (ht19).pdf


HT19 KVUIT1 KP Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd 15 hp (ht19)

HT20 KVUIT1 KP Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd 15hp (ht20).pdf

HT20 KVUIT1 Kurslitteratur Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd 15 hp (ht20).pdf


VT20 KVUIT1 Kurslitteratur Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd 15 hp (vt20).pdf


HT20 IVAIV6 KP Grundläggande omvårdnad inom intensivvård 15 hp (ht20).pdf

HT20 IVAIV6 Kurslitteratur Grundläggande omvårdnad inom intensivvård 15 hp (ht20).pdf