Utbildningsplaner och kursplaner

Utbildningsplaner

Sjuksköterskeprogram utbildningsplan 2015-04-22.pdf

T1

T1 H16101 KP Omvårdnad och hälsa 30hp (ht19)
T1 H16101 Kurslitteratur Omvårdnad och hälsa 30hp (ht19)

T2

T2 H16102 KP Vetenskap och vårdande 30 hp (ht19)
T2 H16102 Kurslitteratur Vetenskap och vårdande 30hp (ht19)

T3

T3 H16003 KP Global omvårdnad och ohälsa 30 hp (ht19)
T3 H16003 Kurslitteratur Global omvårdnad och ohälsa (ht19)

T4

T4 H16004 KP Vetenskap och hälsoarbete 30hp (ht19)
T4 H16004 Kurslitteratur Vetenskap och hälsoarbete 30hp (ht19)

T5

T5 H16105 KP Etik och ledarskap i global omvårdnad 22,5hp (ht19)
T5 H16105 Kurslitteratur Etik och ledarskap i global omvårdnad 22,5hp (ht19)
T5 SVOH18 KP Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete 7,5hp (ht19)
T5 SVOH18 Kurslitteratur Sexualitet och sexuell hälsa inom vård, omsorgs- och hälsoarbete 7,5hp (ht19)
T5 GNGH18 Course Syllabus Global nursing theory and approach for future nurses 7.5 credits (ht19)
T5 GNGH18 Course literature Global nursing  theory and approach for future

T5 MDEH19 KP Medicinsk teknik, digitalisering och e-hälsa 7,5hp (ht19).pdf

T5 MDEH19 Kurslitteratur Medicinsk teknik, digitalisering och e-hälsa 7,5hp (ht19).pdf

T6

T6 H16006 KP Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete 15hp (ht19)
T6 H16006 Kurslitteratur Fördjupning i omvårdnad och förändringsarbete 15hp (ht19)
T6 H16007 KP Examensarbete i omvårdnad 15hp  (ht19)
T6 H16007 Kurslitteratur Examensarbete i omvårdnad (ht19)

Specialistutbildningar

VT19 VETME1 Kurslitteratur Vetenskapsteori och vetenskaplig metodik (vt19)
VT19 VETME1 KP Vetenskapsteori och vetenskaplig metod (vt19)

VT19 MAGEX1 Kurslitteratur Examensarbete i omvårdnad (vt19)
VT19 MAGEX1 KP Examensarbete i omvårdnad (vt19)

VT19 Kurslitteratur Perspektiv på profession ledarskap och utveckling
VT19 KP Perspektiv på profession, ledarskap och utveckling

HT19 VETME1 KP Vetenskapsteori och vetenskaplig metod (ht19)
HT19 VETME1 Kurslitteratur Vetenskapsteori och vetenskaplig metod 7,5 hp (ht19)

HT19 PSYAB1 KP Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa (ht19)
HT19 PSYAB1 Kurslitteratur Avancerade bedömningar och omvårdnadshandlingar vid psykisk ohälsa  (ht19)

KP PSYHAN Handledning inom omvårdnad och i verksamhetsförlagd utbildning (vt20).pdf

KP PSYDH1 Hälsofrämjande omvårdnad vid psykisk ohälsa kopplat till NANDA-I diagnostik (ht19).pdf


HT19 KVUIT1 KP Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd 15 hp (ht19)
HT19 KVUIT1 Kurslitteratur Komplexa vårdbehov och utsatthet vid intensivvårdskrävande tillstånd 15 hp (ht19)

HT19 IVAIV6 KP Grundläggande omvårdnad inom intensivvård 15 hp (ht19)
HT19 IVAIV6 Kurslitteratur Grundläggande omvårdnad inom intensivvård 15 hp (ht19)