Registrering

Registrering i Ladok

Du behöver registrera dig i Ladok inför varje ny termin. Registreringen är nödvändig för att det ska gå att rapportera resultat (betyg) samt för att CSN ska kunna betala ut beviljat studiemedel.

För dig som är nyantagen

Information om hur du registrerar dig skickas till dig via e-post i samband med det slutgiltiga antagningsbeskedet.

För dig som fortsätter på ditt program

Du behöver registrera dig varje ny termin. När du har registrerat dig i Ladok kommer det att vara möjligt att logga in i lärplattformen Canvas med ditt rkh-konto och se kursinformationen.

OBS! Kontakta utbadm@rkh.se om fel kurs ligger uppe för registrering eller om det är något annat som inte stämmer.