Resultat från om- och resttentamen

Resultat från  om- och resttentamen registreras av lärare i Ladok. När samtliga tentaresultat är inrapporterade i Ladok lämnas tentorna till receptionen för utlämning.

Receptionen meddelar dig när detta är klart via lärplattformen. När du hämtar ut din tenta får du veta poängresultatet.

Se även utdrag ur Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola nedan:

Resultat

Som norm gäller 18 arbetsdagar för rättning/bedömning av tentamen.

Tentamensresultat ska om inte särskilda skäl föreligger, 
vara inrapporterade i LADOK senast tre arbetsdagar efter avslutad rättning.

Tentamensresultatet är efter inrapportering synligt i Ladoks studentgränssnitt ( www.student.ladok.se ). 

Därefter tar det ca 1 vecka innan tentorna finns att hämta.