Resultat från examinationer

Resultat från examinationer registreras av lärare i Ladok. Detta kan ta upp till 15 arbetsdagar. Se även dokumentet Riktlinjer för examination vid Röda Korsets Högskola på hemsidan.