Anmälan till salstentamen

Från och med höstterminen 2018 måste du anmäla dig till de salstentor som du vill skriva. Du ska anmäla dig i Ladok. Det finns tentamenstillfällen under respektive kurs i Ladok. Anmälan kommer att öppna senast tre veckor innan tentan och stänga cirka en vecka innan. Det står i Ladok vilka datum som gäller för anmälan till respektive tentatillfälle.

En beskrivning av hur du ska göra för att anmäla dig till tentamen i Ladok hittar du här.

Om du läste en kurs förra terminen och har en tenta som du ännu inte är godkänd i så ska du logga in i Ladok. Där ser du vilka tentatillfällen som du kan anmäla dig till under den här terminen.

Om du läser kursen nu så har du en ordinarie salstenta samt en omtenta. Ifall du inte ser omtentan för din kurs så beror det på att vi inte har bokat in den ännu.

Om du enligt överenskommelse med studievägledare har rätt till särskilt stöd i form av längre skrivtid, dator, mindre sal eller annat stöd måste du meddela oss detta via e-post, utbadm@rkh.se, i samband med anmälan. Ange vilket form av stöd du önskar av det du har rätt till.

Om du har en äldre tenta som du behöver göra om så kanske du inte kan anmäla dig till den i Ladok. Då får du höra av dig till oss på utbadm@rkh.se.