Anmälan till salstentamen

Du måste anmäla dig till de salstentor som du vill skriva. Du ska anmäla dig i Ladok. Det finns tentamenstillfällen under respektive kurs i Ladok. Anmälan kommer att öppna senast tre veckor innan tentan och stänga en vecka innan. Det står i Ladok vilka datum som gäller för anmälan till respektive tentatillfälle. Innan anmälan har öppnat behöver du klicka in dig på fliken "Resultat" för att se alla tentatillfällen. När anmälan är öppen kommer du att se det direkt på startsidan.

En beskrivning av hur du ska göra för att anmäla dig till tentamen i Ladok hittar du här. Observera att om du inte anmält dig till tentan i tid så kommer du inte att få skriva den.

Om du läste en kurs förra terminen och har en tenta som du ännu inte är godkänd på så ska du logga in i Ladok. Där ser du vilka tentatillfällen som du kan anmäla dig till under den här terminen.

Om du läser kursen nu så har du en ordinarie salstenta samt en omtenta. Ifall du inte ser omtentan för din kurs så beror det på att vi inte har bokat in den ännu.

Om du enligt överenskommelse med studievägledare har rätt till särskilt stöd i form av längre skrivtid, dator, mindre sal eller annat stöd måste du meddela oss detta via e-post, utbadm@rkh.se, i samband med anmälan. Ange vilken form av stöd du önskar av det du har rätt till.

Om du har en äldre tenta som du behöver göra om så kanske du inte kan anmäla dig till den i Ladok. Då behöver du höra av dig till oss på utbadm@rkh.se.