Linnaeus-Palme (LP)

Linnaeus-Palme (L-P) är ett internationellt utbytesprogram för lärare och studenter vid svenska högskolor och universitet som vill bedriva utbildningssamarbete med universitet och högskolor i låg- och medelinkomstländer. Medel för dessa utbyten sökes av högskolan för ett eller två läsår i taget och maximalt kan ett samarbete med ett specifikt lärosäte få medel för totalt åtta år. Det skall finnas en ömsesidig akademisk nytta med utbytesprogrammet.

Klicka på länken för mer information för studenter om Linneaus-Palme programmet.

Linnaeus-Palme med Röda Korsets Högskola

För närvarande har Röda Korsets Högskola samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College i Tanzania. 

Vad gör innebär L-P-utbytet?

  • Du studerar utomlands i 13 veckor i Tanzania där du går en tre veckor lång metodkurs och sedan genomför insamling av data och skriver ditt examensarbete (19,5 hp).
  • Du erhåller ett stipendium som ska täcka delar av kostnaderna för resa och uppehälle.
  • Du kommer att skriva ditt examensarbete på engelska så att partnerlärosätet kan ta del av arbetet. Detta görs tillsammans med en student från KCMUCo.

 

Du kan läsa mer om utbytet under den här länken.