Kilimanjaro Christian Medical University College, Moshi, Tanzania

Röda Korsets Högskola har ett mångårigt samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i Moshi och dess sjuksköterskeutbildning. RKH har bland annat deltagit i arbetet med att starta en kandidatutbildning på sjuksköterskeprogrammet vid högskolan. KCMUCo är affilierat med Tumaini University. Klicka på länken för att läsa mer om Kilimanjaro Christian Medical University College.

Högskolan ligger i anslutning till Kilimanjaro Christian Medical Centre som är ett av Tanzanias fyra remissjukhus med fler än 450 sängplatser.

Moshi är en stad med knappt 200 000 invånare belägen i Kilimanjaroregionen i nordöstra Tanzania, ca en timmes bilfärd från den internationella flygplatsen Kilimanjaro international airport. Läs mer under den här länken om landsinformation och hälsa och säkerhet i landet.

Dina studier här

Du gör modulen VIL/VFU inom kvinnors och barns hälsa på Kilimanjaro Christian Medical Centre (KCMC). Det kan vara bra att komma ihåg att den VFU som du kommer att ha i Tanzania kan se rätt annorlunda ut än i Sverige. 

 • Du kommer inte att ha en specifik handledare under dina studier, utan kommer att tilldelas en ansvarig person beroende på plats och dag. Personalen är ofta underbemannad och därför får du som student vara beredd på att ta stort eget ansvar för ditt lärande.
 • På grund av språkhinder kommer du som student inte kunna vara lika delaktig och ha patientkontakt på samma sätt som hemma. Detta innebär att din roll under VFUn kommer att vara mer observerande.
 • I vissa fall, när personalbristen har varit stor, har studenter ombetts att själva ta över mer eller mindre avancerade fall. Det är viktigt att du som student är medveten om dina egna begränsningar, din roll som student och ditt ansvar under VFUn och säger nej när du inte är redo för vissa typer av uppgifter. 

Tanzanias officiella språk är swahili, men engelska är undervisningsspråk inom den högre utbildningen. Detta betyder att även om du kan kommunicera med sjuksköterskestudenter, lärare och sjukhuspersonal på engelska så är det i många sammanhang, exempelvis i kontakter med patienter, inte möjligt. Du som ska studera här rekommenderas därför starkt att lära dig lite swahili innan avresa. Även om du inte lär dig tillräckligt för att kommunicera kan en hälsningsfras eller ett par ord göra stor skillnad i kontakten med människor. 

Praktisk information

Ansökan till KCMUCo

KCMCs internationella kontors ansökningsprocess ser ut enligt följande:

 1. Skicka din CV, passkopia samt ladokutdrag på engelska till kcmcinternational@gmail.com . Detta görs i god tid före avresa.
 2. KCMCs internationella kontor skickar ett antagningsbrev (acceptance letter/invitation letter) till studenten.
 3. Studenter bör kontakta kcmcinternational@gmail.com i god till för att meddela ankomstdatum- och tid samt flyginformation, och för att organisera transport från flygplatsen.
 4. Du ska ha med dig samtliga ovan nämnda dokument till KCMUCo samt ett intyg om att du är student vid RKH. Intyget får du av Internationella kontoret senast i början av den termin du ska studera utomlands.

I följande länk finner du viktig information från KCMUCo 

Visum

OBS! Kom ihåg att den här informationen endast gäller om du har svenskt medborgarskap. Om du har annat medborgarskap ansvarar du själv för att ta reda på om du behöver en annan typ av visum och vad som krävs för att ansöka. IC hjälper gärna till med dokumentation som du kan tänkas behöva. Det är också viktigt att du är ute i god tid om du behöver ansöka om visum då det kan vara en utdragen process. RKH ansvarar inte för att visumet färdigställs i tid.

Kostnader och subventioner

Det tillkommer en del kostnader under utbytet. Några subventioneras helt eller delvis av RKH men en del betalar du som student själv. 

 • Flyg: Du bekostar själv flygbiljetterna.
 • Visum: Du betalar själv ditt studentvisum ca 50 USD.
 • Boende: Du bekostar själv boendet på högskoleområdet. Kostnaden för detta är 150 USD för 4 veckor. Du bör även ta med dig 10 USD i deposition for nyckeln till ditt boende på KCMCo.
 • Registreringsavgift: RKH betalar registreringsavgiften på 200 USD (du får dessa av RKH på ditt konto innan utlandsstudierna och du tar med dig dessa till KCMUCo)
 • Försäkring: Du omfattas av högskolans tjänstereseförsäkring under din studieperiod samt av en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring under din VFU.Du är själv ansvarig för att läsa igenom vad försäkringarna innefattar.
 • Övrigt: Du betalar övriga kostnader förenade med utlandsstudierna själv, såsom vaccinationer, lokal transport och matkostnader.

För att få de angivna subventionerna från RKH måste du fylla i en blankett för ansökan om ekonomisk ersättning och mejla den till ic@rkh.se. Därefter hanteras din ansökan vid ekonomiavdelningen och du får en utbetalning till dina i blanketten angivna kontouppgifter (normalt dröjer det mellan en och två veckor innan du får dina pengar, med undantag för fördröjningar under semestertider).

Du får med dig egen skyddsutrustning från RKH och det är krav på att denna används för att minska risken för smitta. På sjukhusen i Tanzania råder ofta stor brist på skyddsutrustning men även om det kan kännas obekvämt att du som student har mer utrustning än den lokala personalen, är det viktigt att du inte kompromissar med din säkerhet. 

Boende

Du bor på "doctors compund" på KCMUCo campus i delat rum, i ett hus där du delar faciliteter med andra gäststudenter som bor i samma hus. Elektricitet finns men avbrott är vanligt förekommande.

Ankomst

Du skall i god tid före dina utlandsstudier meddela de lokala kontaktpersonerna dina exakta datum för ankomst och vistelse på KCMUCo. Se även till att påminna om din ankomst någon vecka innan avresa och fråga om praktisk information, såsom var du ska plocka upp nyckeln till boendet och vem som kommer att möta upp dig.

Det lättaste sättet att resa till Moshi är att flyga till Kilimanjaro International Airport. Om du vill få transporten från flygplatsen till högskolan ordnad kan du kontakta KCMUCo via kcmcinternational@gmail.com och boka därigenom. Detta innebär en kostnad om ca 60 USD. Annars finns möjlighet att ta taxi från flygplatsen.

Vid ankomst ska du registrera dig på International Collaboration Office på campus. Här betalar du boende- och registreringsavgift. Du får även en rundvandring på sjukhuset. 

Kontakt

Kontaktuppgifter finner du på ditt Learning agreement när du har blivit antagen. För praktiska frågor och arrangemang kontakta International Collaboration Office at KCMUCo international@kcmc.ac.tz.