Tanzania

I Tanzania samarbetar vi med tre olika partnerlärosäten i olika delar av landet. Klicka på länkarna nedan för att få mer detaljerad information om de olika lärosätena. 

KCMUCo har länge samarbetat med RKH och genom bilaterala avtal tar vi både emot och skickar studenter till skolan. Skolan ligger vid ett stort sjukhus i staden Moshi nära Kilimanjaro. 16 studenter om året inom termin 4 åker till KCMUCo under 4 veckor inom kursen Kvinnors och barns hälsa (7,5hp).

Under vårterminen kan även 4 studenter inom termin 6 delta i ett bilateralt uppsatsprojekt med denna högskola.

I den mindre staden Shinyanga i nordvästra Tanzania, några timmar söder om Victoriasjön, ligger sjukhuset som RKH via organisationen Involvaid har samarbetat med sedan 2012. Cirka 10 studenter per år reser hit.

Machames sjukhus startades av tyska missionärer redan i slutet av 1800-talet. Sjukhuset har haft en treårig sjuksköterskeutbildning sedan 2010. Machame är ett liten by som ligger relativt nära Moshi i nordöstra Tanzania. Ca 10 studenter reser från RKH hit varje år.