Minor Field Studies (MFS)

Minor Field Studies är ett Sida-finansierat stipendieprogram som syftar till att universitets- och högskolestudenter i Sverige skall kunna skriva sina examensarbeten i så kallade låg- eller medelinkomstländer, inom ett ämne relevant för utvecklingsfrågor.

Att göra MFS-studier innebär att

  • Åka till något av de länder som du finner listade här
  • Ha en lokal kontaktperson som kan underlätta genomförandet av fältstudien. Du ansvarar själv för att hitta kontaktpersonen och kommunicera med hen.
  • Själv ordna alla kontakter, eventuella tillstånd och praktiska arrangemang, ex boende, som behövs för din fältstudie.
  • Genomföra en fältstudie under minst 8 veckor utomlands, vilket innebär att du gör 8 av dina 10 veckor långa examensarbeteskurs utomlands.
  • Erhålla ett stipendium som ska täcka delar av kostnaderna för resa och uppehälle. Du bekostar även resa till SIDA:s obligatoriska förberedelsekurs i Härnösand. För närvarande är stipendiet på 27 000 SEK.
  • Skriva ditt examensarbete på engelska.

Ansökningsförfarande

Att ansöka om MFS kräver en hel del förberedelser. Ansökningen består av två olika delar: att fylla i ett formulär via SurveyMonkey som länkas till i samband med utlysning av stipendierna, samt att skicka in en projektplan enligt följande anvisningar: Projektplan MFS. Datum och tid för inlämningar annonseras varje termin via Canvas.

Du kan också läsa mer om vad som krävs för att söka MFS under fliken Ansökningsprocess och urvalskriterier.

Begränsningar

  • Du får inte resa till länder eller områden som UD avråder från. Skulle dessa förhållanden förändra sig mellan ansökningstillfälle och utresa så att din valda studieort inte längre blir ett alternativ för utresa, måste du ändra resmål. 
  • Du kan endast resa ut via MFS som student vid grund- och specialistutbildningen
  • Externa stipendier kan i vissa omständigheter delas ut. Skriv till ic@rkh.se om du inte är student vid RKH men vill ansöka om MFS-stipendium via vårt lärosäte.