Erasmus+

Erasmus+ är ett europeiskt samarbete mellan högskolor och universitet i Europa. Programmet betyder att studenter och personal kan studera/tjänstgöra vid ett lärosäte i ett annat europeiskt land. På Röda Korsets Högskola har vi genom Erasmus+ samarbetsavtal med flera europeiska lärosäten.

I termin 5 har studenter möjlighet att delta i Erasmusprogrammet och bedriva utbytesstudier under minst 13 veckor. Det ingår oftast både verksamhetsförlagd utbildning och teoretiska kurser, och du får tillgodoräkna dessa kurser inom din sjuksköterskeutbildning. När du deltar i programmet får du ett stipendium för att täcka resekostnaderna och delar av levnadskostnaderna under utbytet. Stipendiet ligger på 315-375 euro/mån, beroende på vilket land du åker till.

Sökande med funktionsvariationer kan ansöka om extra bidrag för att täcka de merkostnader som kan uppstå i samband med utlandsvistelsen (t ex transport, assistent, medicinsk uppföljning, mm.). Bidraget kan täcka upp till 100% av merkostnaderna och ansökningsprocessen genomförs av studentens hemlärosäte i samrådan med studenten själv samt ansvarig lärare. Mer information om möjligheterna att söka extra stöd finns under den här länken

Viktigt att komma ihåg inför en ansökan om Erasmus+ studier:

  • Studenten förväntas ha språkkunskaper i det officiella/dominerande språket på den aktuella studieorten (gäller ej Danmark och Norge).
  • Det är inte självklart att det finns en utbytesplats från början som vid de andra utbytesavtalen utan det processas i många veckor, ibland månader, för varje Erasmus+-plats varje termin. Med tanke på det arbete som ligger bakom varje students Erasmus+-plats är det viktigt att studenten är säker på att hen verkligen vill studera vid det lärosäte hen har ansökt till.
  • Antagna till Erasmus+ kallas till informationssamtal med internationell koordinator som är ansvarig för Erasmus+ på RKH.
  • Efter att studenten har blivit antagen till Erasmus+ av RKH behöver hen inkomma med ny ansökan som värdlärosätet önskar få skickad till sig samt göra ett webbaserad språktest (resultatet påverkar inte antagningsbeskedet). Efter hemkomst ska uppföljningsspråktest göras.
  • Krav på att visa upp utdrag ur kriminalregistret och IELTS certificate kan förekomma (bekostas då av studenten själv). Kontakta Internationella kontoret på ic@rkh.se för mer information.

Här finner du mer information om Erasmus+

Erasmus+ med Röda Korsets Högskola

Erfarenheter från tidigare utbytesstudenter

För mer information om hur det är att bedriva utbytesstudier inom Erasmus+ med Röda Korsets Högskola, kan du läsa reserapporter från tidigare studenter under fliken Reseberättelser.