Våra stipendieprogram

Röda Korsets Högskola söker årligen externa medel hos Universitets- och högskolerådet för att kunna erbjuda både våra studenter och personal möjligheter till utlandsstudier/utlandstjänstgöring samt för att kunna ta emot utländska gäststudenter och lärare. Detta innebär att det kan variera mellan olika år vilka program och stipendier som erbjuds.                 

De program som högskolan årligen brukar söka medel för är:

Erasmus+
Erasmus+ praktik
Linnaeus-Palme
Minor Field Studies (MFS)