Uppsatsprojekt med KCMUCo

Röda Korsets Högskola har ett mångårigt samarbete med Kilimanjaro Christian Medical University College (KCMUCo) i Moshi och dess sjuksköterskeutbildning. RKH har bland annat deltagit i arbetet med att starta en kandidatutbildning på sjuksköterskeprogrammet vid högskolan. KCMUCo är affilierat med Tumaini University. Följ den här länken för att läsa mer om högskolan. KCMUCo ligger i anslutning till Kilimanjaro Christian Medical Centre som är ett av Tanzanias fyra remissjukhus med fler än 450 sängplatser.

Tanzanias officiella språk är swahili, men engelska är undervisningsspråk inom den högre utbildningen. Detta betyder att även om du kan kommunicera med sjuksköterskestudenter, lärare och sjukhuspersonal på engelska så är det i många sammanhang, exempelvis i kontakter med patienter, inte möjligt. Du som ska studera här rekommenderas därför starkt att lära dig lite swahili innan avresa.

Moshi är en stad med ungefär 200 000 invånare belägen i Kilimanjaroregionen i nordöstra Tanzania.

Om uppsatsprojektet

Inom examensarbeteskursen har högskolan ett student-och lärarutbyte med KCMUCo genom Linnaeus-Palmeprogrammet  (gäller endast vårterminer). Detta betyder att du som student får chansen att studera vid KCMUCo i 10 veckor och därmed genomföra ditt uppsatsarbete i en internationell miljö. Undervisningsspråk är engelska. Projektet innebär att du väljer från föreslagna uppsatsämnen, samarbetar i viss utsträckning med en lokal student och därmed får hjälp med kontakter, språk och lokal kännedom. Du har en handledare från RKH (som även kommer till KCMUCo under 2-3 veckor av din studieperiod där) och en handledare från KCMUCo. Du studerar alltså hela uppsatskursen vid lärosätet i Moshi och hela tiden med stöd från KCMUCo och från RKH där du får handledare i god tid innan avresa.

Du som studerar examensarbeteskursen på KCMUCo, genom detta samarbetsprojekt, gör det inom ramen för termin 5 och det är endast möjligt under vårterminen.