Kolandoto District Hospital, Shinyanga, Tanzania

Kolandotos sjukhus grundades 1913 och drivs av organisationen ”Africa Inland Church Tanzania”, ett kyrkligt samfund som driver flera vårdinrättningar och fältverksamhet. Sjukhuset har cirka 186 bäddar och 16 olika avdelningar, bland annat ögonavdelning, och en så kallad Outreach-Out Patient avdelning. Sjukhuset har ungefär fem läkare, ett tjugotal leg sjuksköterskor, trettio undersköterskor och fyrtio vårdbiträden.

Kolandoto Hospital ligger i byn Kolandoto ca 10 min bilfärd från den mindre staden Shinyanga i nordvästra Tanzania. I anslutning till sjukhuset finns även Kolandoto School of Nursing (KSN) som grundades 1950 för utbildning av sjuksköterskor och barnmorskor. Skolan tillhör Kolandoto College of Health Sciences (KCHS) som för tillfället har ungefär 480 studenter och ca 40 anställda. Läs mer om Kolandoto College of Health Sciences. Läs under den här länken om landsinformation, säkerhet och hälsa.

Röda Korsets Högskola inledde samarbetet med Kolandoto sjukhus år 2012 genom biståndsorganisationen Involvaid som startats av före detta RKH-studenter och som samarbetar med sjukhuset. Läs mer på Involvaids (tidigare I Aid Africa) hemsida: I Aid Africas hemsida.

Dina studier här

Du gör modulen VIL/VFU inom kvinnors och barns hälsa på Kolandoto District Hospital. Vid ankomst kommer du i kontakt med den sjuksköterska och lärare som kommer att vara din kontaktperson; Elikana Wallace, samt den studentansvariga läkaren Elimeleki Katani. Det kan vara bra att komma ihåg att den VFU som du kommer att ha i Tanzania kan se rätt annorlunda ut än i Sverige:

 • Du kommer inte att ha en officiell handledare under dina studier, utan kommer att tilldelas en ansvarig person beroende på plats och dag. Personalen är ofta underbemannad och därför får du som student vara beredd på att ta stort eget ansvar för ditt lärande
 • På grund av språkhinder kommer du som student inte kunna vara lika delaktig och ha patientkontakt på samma sätt som hemma. Detta innebär att din roll under VFUn kommer att vara mer observerande.
 • I vissa fall, när personalbristen har varit stor, har studenter ombetts att själva ta över mer eller mindre avancerade fall. Det är viktigt att du som student är medveten om dina egna begränsningar, din roll som student och ditt ansvar under VFUn och säger nej när du inte är redo för vissa typer av uppgifter. 

Tanzanias officiella språk är swahili, men engelska är undervisningsspråk inom den högre utbildningen. Detta betyder att även om du kan kommunicera med sjuksköterskestudenter, lärare och sjukhuspersonal på engelska så är det i många sammanhang, exempelvis i kontakter med patienter, inte möjligt. Du som ska studera här rekommenderas därför starkt att lära dig lite swahili innan avresa. Även om du inte lär dig tillräckligt för att kommunicera kan en hälsningsfras eller ett par ord göra stor skillnad för hur mycket tillit patienten känner för dig. 

Praktisk information

Visum

 • Du ansöker om studentvisum online, före din avresa, se länk på Tanzanias ambassads hemsida
 • https://www.tanemb.se/

OBS! Kom ihåg att den här informationen endast gäller om du har svenskt medborgarskap. Om du har annat medborgarskap ansvarar du själv för att ta reda på om du behöver en annan typ av visum och vad som krävs för att ansöka. IC hjälper gärna till med dokumentation som du kan tänkas behöva. Det är också viktigt att du är ute i god tid om du behöver ansöka om visum då det kan vara en utdragen process. RKH ansvarar inte för att visumet färdigställs i tid.

Kostnader och subventioner

Det tillkommer en del kostnader under utbytet. Några subventioneras helt eller delvis av RKH men en del betalar du som student själv. 

 • Flygbiljetter: Du som student står själv för resekostnaderna till landet
 • Visum: Du betalar själv ditt studentvisum ca 50 USD.
 • Boende: Boendet på skol-och sjukhusområdet kostar 200 USD (detta gäller även om du väljer att bo på ett annat boende) och du betalar på plats.
 • Registreringsavgift: Registreringsavgiften om 160 USD bekostas av RKH som gör en utbetalning till dig inför utresa och du betalar till Kolandoto sjukhus vid ankomst.
 • Försäkring: Du omfattas av högskolans tjänstereseförsäkring under din studieperiod samt av en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring, under din VFU. Du är själv ansvarig för att läsa igenom vad försäkringarna innefattar.
 • Övrigt: Du betalar övriga kostnader förenade med utlandsstudierna själv, såsom vaccinationer, lokala transporter och matkostnader.

För att få de angivna subventionerna från RKH måste du fylla i en blankett för ansökan om ekonomisk ersättning och mejla den till ic@rkh.se. Därefter hanteras din ansökan i ekonomiavdelningen och du får en utbetalning till dina i blanketten angivna kontouppgifter (normalt dröjer det mellan en och två veckor innan du får dina pengar, med undantag för fördröjningar under semestertider).

Du får med dig egen skyddsutrustning från RKH och det är krav på att denna används för att minska risken för smitta. På sjukhusen i Tanzania råder ofta stor brist på skyddsutrustning men även om det kan kännas obekvämt att du som student har mer utrustning än den lokala personalen, är det viktigt att du inte kompromissar med din säkerhet.

Boende

Du bor på skol- och sjukhusområdet i delat rum. Elektricitet finns men avbrott är mycket vanligt förekommande. Tillgången på vatten varierar. Inköp av mat kan inte göras på plats i Kolandoto utan i Shinyanga.

Ankomst

Du skall i god tid före dina studier meddela de lokala kontaktpersonerna din ankomstdag och din exakta vistelsetid i Kolandoto. Se också till att påminna om din ankomst någon vecka före din resa!

Det lättaste sättet att resa hit är att flyga till Dar es Salaam International Airport. Sedan kan du flyga inrikesflyg till Mwanza (ca 1-2 h flygtid, ett par avgångar per dag) i nordvästra Tanzania. Därifrån kan du sedan åka buss eller taxi ca 16 mil söderut till Kolandoto. Väglaget fram till Shinyanga är rätt svårframkomligt så se till att du väljer det säkraste transportmedlet - fråga gärna någon på flygplatsen om rekommendationer. Det brukar vara möjligt att mot avgift ordna hämtning från Mwanza till Kolandoto genom sjukhuset i Kolandoto. Fråga kontaktpersonerna innan avresa och be då att få prisuppgift.

Kontakt

Dina kontaktpersoner i Kolandoto är Dr. Elimeleki Katani, Medical Officer in Charge vid Kolandoto District Hospital samt Elikana Wallace. Kontaktuppgifter finner du på ditt Learning agreement när du har blivit antagen.