Japan

The Japanese Red Cross College of Nursing, Tokyo, Japan

I Japan har vi utbyte med the Japanese Red Cross College of Nursing (JRCCN). JRCCN och RKH har samarbetat sedan 2008. Skolan utbildar sjuksköterskor och annan vårdpersonal på både kandidat- och masternivå. Ett par studenter och lärare per år reser både in och ut från Tokyo.

The Japanese Red Cross College of Nursing i Tokyo utbildar sjuksköterskor på såväl grundnivå som på avancerad nivå. Då högskolan tillhör Röda Korset läser studenterna ämnen som introduktionskurs till Röda Korset och omvårdnad i katastrofsituationer. Sjuksköterskehögskolan har ett nära samarbete med The Japanese Red Cross Medical Centre som är beläget på samma campusområde. Läs mer om The Japanese Red Cross College of Nursing och om The Japanese Red Cross Medical Centre.

Dina studier här

Japanska är det officiella språket i Japan och möjligheten att kommunicera på engelska är ofta begränsad. Under den största delen av dina studier här kommer du att få översättningshjälp av någon från högskolan.

Praktisk information inför dina studier här

Tillstånd

Du behöver inget visum inför din vistelse i Japan.

Kostnader

Genom det avtal som RKH har med The Japanese Red Cross College of Nursing bor du gratis på skolans område.

Du omfattas av RKHs tjänstereseförsäkring under din studieperiod samt av en allmän ansvarsförsäkring, en så kallad general liability-försäkring, under din VFU. Du är själv ansvarig för att läsa igenom vad försäkringarna innefattar.

Du som student betalar själv övriga kostnader förenade med utlandsstudierna såsom resekostnaderna, eventuella vaccinationer, lokala transporter och matkostnader. En lista på vilka vaccinationer som krävs finner du här: Infection control measures of JRCCN and Students' acceptance requrements at medical facilities (pdf). De flesta av dessa sjukdomar vaccineras barn uppvuxna i Sverige mot som små. JRCCN kan vilja ta del av ditt vaccinationsbevis och kan även kräva bevis på genomförd hälsoundersökning, vilken då bekostas av studenten själv.

För din kliniska placering ska du ta med dig följande:

  • Vita skor 
  • Vita strumpor 
  • Enfärgade pikétröjor 
  • Enfärgade byxor 
  • Stetoskop

Du förväntas också fylla i en CV-mall och svara på frågor gällande dina intressen inom vårdområdet innan du får din placering.

Boende

Högskolan i Tokyo arrangerar boendet, oftast på campus i delat rum.

Att resa till The Japanese Red Cross College of Nursing

Du flyger till någon av Tokyos internationella flygplatser där personer från högskolan möter dig. Se till att du anländer dagtid och helst på Haneda Airport. Du skall i god tid före avresa meddela din ankomstdag och tidpunkt till den lokala kontaktpersonen på högskolan i Tokyo.

Kontakt

Högskolan i Tokyo utser varje år en kontaktperson för studenterna från RKH. Du får namn och e-postadress till aktuell kontaktperson när du har blivit antagen.