Europa

RKH erbjuder utbyten till ett flertal länder och partnerlärosäten i Europa inom ramarna för det europeiska utbytesprogrammet Erasmus+. För närvarande har RKH samarbeten med lärosäten i Danmark, Norge, England, Frankrike och Spanien. Du har genom detta utbytesprogram möjlighet att ansöka om att få studera 13 veckor vid något av dessa lärosäten i termin 5. Som utbytesstudent inom Erasmus+ programmet får du ett stipendium med anledning av förhöjda levnadsomkostnader. 

Följ länkarna nedan för att läsa om vilka lärosäten du kan ansöka om att få studera vid, hur många utbytesplatser som finns samt vilket språk du måste behärska för studier där. Både studenter och personal har möjlighet att ansöka om utbyte.

 

England

Spanien

Frankrike

Danmark

Norge