Våra samarbetspartners

För närvarande har Röda Korsets Högskola samarbeten med universitet och högskolor i ett flertal olika länder på olika kontinenter. Var du kan åka beror bland annat på inom vilket program du vill utföra ditt utbyte, samt inom vilken kurs och termin. Nedan listas i vilka länder som utbytet kan bedrivas i vilken termin:

 

Termin 4

Tanzania

Termin 5

Colombia

Japan (fr o m ht-19)

 

England

Spanien

Frankrike

Norge

Danmark

Termin 6

Tanzania