Internationell fadder

Bli fadder åt en internationell student!

Att vara fadder åt en utbytesstudent är ett ypperligt tillfälle att stifta bekantskap med en person som studerar till sjuksköterska i ett annat land! Du som funderar på att själv åka på utbyte får en inblick i vad som väntar. Det är dessutom meriterande att ha varit fadder på RKH vid ansökan om utlandsstudier.

Vad innebär det att vara fadder?

Som fadder fungerar du som en kontaktperson för en utbytesstudent. Varje utbytesstudent har i regel en fadder, vilket innebär att du har ansvar för att se till att vissa konkreta uppgifter blir gjorda, såsom att:

 • Mejla studenten innan ankomst och presentera dig.
 • Eventuellt möta personen vid ankomst (studenter från Europa) - kolla gärna per mejl innan. Studenter som kommer från länder utanför Europa har en taxi bokad till sitt boende eller skolan och möts upp av fadder först med material och information ifrån internationella kontoret.
 • Hjälpa studenten att boka uthämtning av E-tjänstkort samt följa med dit för att hämta ut det. OBS: Utbytesstudenten måste ha pass med sig!
 • Hjälpa studenten att boka tid för och följa med till Studenthälsan för MRSA-screening. OBS: Utbytesstudenten måste ha pass med sig!
 • Visa vägen till skolan så att hen hittar dit.
 • Följa med personen till dennes VFU-plats första dagen eller någon dag innan för att se till så att hen hittar. Observera att flera studenter läser mer än en kurs vid RKH och därför kan behöva hjälp vid två tillfällen med detta! Om inte faddrarna kan följa med första dagen, ska detta göras någon dag innan.
 • Hjälpa studenten att koppla upp sig på skolans nätverk och visa hur Canvas fungerar.
 • Boka in och följa med till biblioteket på biblioteksintroduktion någon gång under studentens första vecka på RKH, när det passar enligt schema.
 • Visa var/hur SL-kort köps (studenter från Europa)
 • Visa var/hur kontantkort till mobilen köps
 • Visa var närmaste mataffär ligger (och rekommendera vilka matbutiker som är lite billigare än andra, t ex hellre ICA Maxi än ICA Nära)
 • Ta med utbytesstudenten på sociala aktiviteter. Några aktiviteter som tidigare gjorts är till exempel åka skridskor, filmkväll, fixa en gemensam middag med andra faddrar och studenter eller gå ut någon kväll. Eller att bara dra med henne eller honom och träna eller fika.
 • I övrigt innebär det att du fungerar som en kontaktperson, alltså någon som personen kan vända sig till om frågor uppstår.

Som fadder har du förstås ett nätverk av stödpersoner omkring dig. Det finns två internationella amanuenser som du kan få råd och stöttning från, och även Internationella kontoret finns tillgängligt för stöd. 

När du har genomfört ditt fadderskap så kommer ett digitalt intyg skickas till skolans Internationella kontor. Detta intyg är meriterande när du själv söker utlandsstudier och utlandspraktik. På det stora hela är uppdraget en kul erfarenhet och något som verkligen uppskattas av våra utbytesstudenter. Ni faddrar utgör en viktig pusselbit i högskolans internationella verksamhet!

Anmäl ditt intresse!

För att anmäla ditt intresse, skriv till internationell@rkh.se och berätta vad du heter, vilken termin och grupp du går i, mejl, telefonnummer och kort om varför du vill bli fadder. Om du har speciellt intresse av att vara fadder till en student från ett specifikt land, ange gärna det i ansökan.